ก้านควบคุม

ที่​ปัด​น้ำฝน​และ​การ​ล้างกระจก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​ปัด​น้ำฝน​และ​ระบบ​ฉีด​ล้าง​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้า​และ​กระจกหลัง ไฟ​หน้า​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​ระบบ​ฉีด​ล้าง​ความ​ดันสูง

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บังลม

สำหรับ​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​และ​ตำแหน่ง​บริการ​ของ​ใบ​ปัด​น้ำฝน โปรด​ดูที่ ใบ​ปัดน้ำฝน สำหรับ​การ​เติม​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด โปรด​ดูที่ น้ำ​ล้างกระจก - การเติม

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​และ​น้ำ​ล้าง​กระจก​บังลม

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​และ​น้ำ​ล้าง​กระจก​บังลม

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน เปิด/ปิด
ปุ่ม​หมุน​ความไว/ความถี่

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลมปิด

เลื่อน​ก้าน​ควบคุม​ไป​ยังตำแหน่ง 0 เพื่อ​ปิด​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บังลม

การ​ปัด​ครั้งเดียว

ยก​ก้าน​ควบคุม​ขึ้น​แล้ว​ปล่อย​เพื่อ​ปัด​กระจก​หนึ่งครั้ง

การ​ปัด​เป็นจังหวะ

ตั้ง​จำนวน​ครั้ง​ของ​การ​ปัด​ต่อ​หน่วย​เวลา​ด้วย​ปุ่ม​หมุน เมื่อ​เลือก​การ​ปัด​เป็นจังหวะ

การ​ปัด​อย่างต่อเนื่อง

ที่​ปัด​น้ำฝน​ปัด​ที่​ความเร็วปกติ

ที่​ปัด​น้ำฝน​ปัด​ที่​ความเร็วสูง

สำคัญ

ใน​ฤดู​หนาว ก่อน​ใช้​งาน​ที่​ปัด​น้ำฝน​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ไม่​มี​น้ำแข็ง​จับ และ​ได้​ขูด​หิมะ​หรือ​น้ำแข็ง​บน​กระจก​หน้า​ออกแล้ว

สำคัญ

ให้​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​มากๆ ในขณะ​ใช้​ที่​ปัด​น้ำฝน​ทำ​ความ​สะอาด​กระจกหน้า กระจก​หน้า​ต้อง​เปียก​ในขณะ​ที่​ก้าน​ปัด​น้ำ​ใน​กระจก​หน้า​กำลังทำงาน

ตำแหน่ง​บริการ​ที่​ปัดน้ำฝน

สำหรับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจกหน้า/ใบ​ปัด​น้ำฝน และ​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน โปรด​ดูที่ ใบ​ปัดน้ำฝน และ การ​ล้างรถ

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน*

Video thumbnail

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​กระตุ้น​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​โดย​อัตโนมัติ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ปริมาณ​น้ำ​ที่​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​ได้​บน​กระจก​บังลม ความ​ไว​สัญญาณ​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​สามารถ​ปรับตั้ง​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

เมื่อ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​ทำงาน ไฟ​ใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​สัญลักษณ์​ของ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​กระตุ้น​และ​การ​ตั้ง​ความ​ไวสัญญาณ

เมื่อ​เปิด​การ​ทำงาน​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน รถ​จะต้อง​แล่น​อยู่​หรือ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ II ในขณะ​ที่​ก้าน​ควบคุม​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​จะต้อง​อยู่​ในตำแหน่ง 0 หรือ​ใน​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​ปัด​ครั้งเดียว

เปิด​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​โดย​กดปุ่ม ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​จะ​ปัด​หนึ่งครั้ง

ดัน​ก้าน​ควบคุม​ขึ้น​เพื่อให้​ก้าน​ปัด​ปัด​อีก​ครั้งหนึ่ง

หมุน​ปุ่ม​หมุน​ขึ้น​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​ไว​สัญญาณ และ​หมุน​ลง​เพื่อ​ลด​ความ​ไวสัญญาณ (จะ​มี​การ​ปัด​เพิ่ม​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​เมื่อ​หมุน​ปุ่ม​หมุนขึ้น)

ยกเลิก​การทำงาน

ปิด​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​โดย​กดปุ่ม หรือ​เลื่อน​ก้าน​ควบคุม​ลง​ไป​ยัง​โปรแกรม​ที่​ปัด​น้ำฝนอื่น

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์​กุญแจ​สตาร์ต​หรือ​หลังจาก​ดับ​เครื่อง​นาน​ห้านาที

สำคัญ

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​อาจ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ล้าง​รถ​แบบ​อัตโนมัติ​และ​เกิด​ความ​เสียหายได้ ปิด​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​น้ำฝน​ในขณะ​ที่​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​เคลื่อนที่​หรือ​เมื่อ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ในตำแหน่ง I หรือ II สัญลักษณ์​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​และ​ไฟ​ที่​ปุ่ม​จะ​ดับไป

การ​ล้าง​ไฟ​หน้า​และ​กระจก​บังลม

การ​ฉีดล้าง

การ​ฉีดล้าง

การ​ล้าง​กระจก​บังลม

ดึง​ก้าน​ควบคุม​เข้า​หา​พวงมาลัย เพื่อ​เริ่ม​การ​ฉีด​น้ำ​ล้าง​กระจก​บัง​ลม​และ​กระจก​ไฟหน้า

หลังจาก​ปล่อย​ก้าน​ควบคุม​แล้ว ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​ปัด​อีก​หลาย​ครั้ง และ​มี​การ​ฉีด​ล้าง​ไฟหน้า

หัวฉีด​น้ำ​ล้าง​กระจก​แบบ​ทำ​ความร้อน*

หัวฉีด​น้ำ​ล้าง​กระจก​จะ​ถูก​ทำ​ความ​ร้อน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​น้ำ​ล้าง​กระจกแข็งตัว

การ​ล้าง​กระจก​ไฟ​หน้า​ด้วย​ความ​ดันสูง*

การ​ล้าง​กระจก​ไฟ​หน้า​ด้วย​ความ​ดัน​สูง​จะ​ใช้​น้ำ​ล้าง​กระจก​ปริมาณมาก เพื่อ​การ​ประหยัด​น้ำยา​ล้าง​กระจก ไฟ​หน้า​จะ​ถูก​ล้าง​โดย​อัตโนมัติ​ใน​ทุกๆ รอบ​การ​ล้าง​ที่ห้า

การ​ล้าง​กระจก​ที่จำกัด

ถ้า​มี​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​เหลือ​ใน​ถัง​เก็บประมาณ 1 ลิตร และ​มี​ข้อความ​แสดง​ว่า​ท่าน​ควร​เติม​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม การ​จ่าย​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ไป​ยัง​ไฟ​หน้า​จะ​หยุด​การทำงาน ทั้งนี้​เพื่อให้​ความสำคัญ​กับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้า​และ​ทัศน​วิสัย​ที่ชัดเจน

การ​ปัด​และ​การ​ล้าง​กระจกหลัง

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหลัง – ปัด​เป็นจังหวะ
ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหลัง – ความเร็วต่อเนื่อง

กด​ก้าน​ควบคุม​ไปข้างหน้า (ดู​ลูกศร​ใน​ภาพข้างบน) เพื่อ​เริ่ม​การ​ฉีด​น้ำ​ล้าง​และ​ที่​ปัด​กระจกหลัง

บันทึก

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หลัง​มี​ระบบ​ป้องกัน​ไม่ให้​ร้อน​จัด กล่าวคือ​มอเตอร์​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​ร้อนจัด ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หลัง​จะ​ทำงาน​อีก​ครั้ง​หลังจาก​หยุด​ระบาย​ความร้อน (30 วินาที หรือ​นาน​กว่า​นี้ ขึ้นอยู่​กับ​ความ​ร้อน​ของ​มอเตอร์​และ​อุณหภูมิภายนอก)

ที่​ปัดน้ำฝน – ขณะ​ขับ​ถอยหลัง

การ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง​ในขณะ​ที่​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​กำลัง​เริ่ม​การ​ปัด​กระจก​หลัง​เป็นจังหวะการ​ทำงานนี้ (การ​ปัด​เป็น​จังหวะ​ในขณะ​ถอยหลัง) สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​ได้ ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ทำงาน​จะ​หยุด​เมื่อ​ไม่​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

ถ้า​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หลัง​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​ต่อเนื่อง​อยู่​แล้ว จะ​ไม่​มี​การเปลี่ยนแปลง

บันทึก

สำหรับ​รถ​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​น้ำฝน ที่​ปัด​น้ำฝน​ด้านหลัง​จะ​ทำงาน​ในขณะ​ถอย​หลัง​ถ้า​มี​การ​สั่งงาน​เซ็นเซอร์​อยู่​และ​ฝนตก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่