คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

เมนู​ของ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​จะ​อยู่​ใน​ลักษณะ​เป็นวงจร ตัวเลือก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ​ไม่​มี​การ​แสดง​ข้อมูล​ใดๆ บน​จอแสดงผล​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - กรณี​นี้​ยัง​เป็น​ตำแหน่ง​ที่​แสดง​ถึงจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบด้วย

จอ​แสดง​ข้อมูล​และ​ปุ่มควบคุม

จอ​แสดง​ข้อมูล​และ​ปุ่มควบคุม

OK - เปิด​วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​ฟังก์ชัน​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง + สั่งงาน​ตัวเลือก​ที่​ได้​เลือกไว้
ปุ่มหมุน - เปิด​วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง + เลื่อน​ไป​ตาม​ตัวเลือกต่างๆ
RESET - เลิกทำ​, ศูนย์ หรือ​ย้อนกลับ​เพื่อ​ออก​จาก​ฟังก์ชัน​หลังจาก​ที่​ทำ​การ​เลือกแล้ว

การ​ทำงานต่างๆ

ดำเนินการ​ดังต่อไปนี้​เพื่อ​เปิด​และตรวจสอบ/ปรับฟังก์ชัน:

 1. เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำการ "รีเซ็ต​" ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง
 2. กด OK - วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​ฟังก์ชั่น​ทั้งหมด​จะ​เปิดขึ้น
 3. เลื่อน​ไป​ตาม​ฟังก์ชัน​ต่างๆ โดยใช้ ปุ่มหมุน และเลือก/ยืนยัน​โดยใช้ OK
 4. สิ้นสุด​โดย​การกด RESETสองครั้งหลังจาก​ทำ​การตรวจสอบ/ปรับ​เสร็จ​เรียบร้อยแล้ว

ฟังก์ชัน​ต่างๆ ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​รายการ​ไว้​ใน​ตารางต่อไปนี้:

การ​ทำงานต่างๆ

Information

Digital speed
 • กม./ชม.
 • ไมล์​ต่อชั่วโมง
 • ไม่​มี​การแสดงผล

แสดง​ความเร็ว​รถ​ใน​แบบ​ดิจิตอล​ที่​ตรง​กลาง​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม:

 • เปิด​โดยใช้ OK, เลือก​โดยใช้ ปุ่มหมุน, ยืนยัน​โดยใช้ OK แล้ว​ย้อนกลับ​เพื่อ​ออก​โดยใช้ ENTER
Parking heater *
 • การ​สตาร์ตทันที
 • - ตัว​จับเวลา 1 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา
 • - ตัว​จับเวลา 2 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา

สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ตัว​ตั้ง​เวลา โปรดดู ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ตัว​จับเวลา

Additional heater *
 • Auto On
 • Off

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

TC options
 • ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด
 • การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง
 • Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)
 • มาตร​วัดระยะทาง T1 and total dist.
 • มาตร​วัดระยะทาง T2 and total dist.

ที่นี่ ท่าน​สามารถเลือก/สั่งงาน​ตัวเลือก​ที่​ท่าน​ต้องการ​ให้​แสดง​ขึ้น​เป็น​หัวข้อ​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​ใน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางได้ สัญลักษณ์​ของ​รายการ​ที่​เลือก​ไว้​แล้ว​จะ​เป็น​สี​ขาว​พร้อม​กับมี "เครื่องหมายถูก" - สัญลักษณ์​อื่นๆ จะ​เป็น​สี​เทา​และ​ไม่มี "เครื่องหมายถูก":

 1. เปิด​ฟังก์ชัน​โดยใช้ OK, เลื่อน​ไป​ตาม​สัญลักษณ์​ต่างๆ ของ​ตัวเลือก​โดยใช้ ปุ่มหมุน แล้วเลือก/หยุด​ที่​สัญลักษณ์​ที่ต้องการ
 2. ยืนยัน​โดยใช้ OK - สัญลักษณ์​จะ​เปลี่ยน​จาก​สี​เทา​เป็น​สี​ขาว และ​จะ​มี​การทำ "เครื่องหมายถูก​" ไว้
 3. เลือก​สัญลักษณ์​ของ​ฟังก์ชัน​อื่นๆ ต่อไป​โดยใช้ ปุ่มหมุน หรือ​สิ้นสุด​โดยใช้ RESET
Service status

แสดง​จำนวน​เดือน​หรือ​ระยะทาง​ก่อนที่​จะ​ถึง​กำหนดการ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

Messages (##)

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อความ - การ​ใช้งาน

หัวข้อ

ท่าน​สามารถ​เลือก​หัวข้อ​ใด​หัวข้อ​หนึ่ง​ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​เพื่อให้​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมอยู่​ตลอดเวลาได้ ดำเนินการ​ดังต่อไปนี้​เพื่อระบุ:

 1. เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำการ "รีเซ็ต​" ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง
 2. หมุน ปุ่มหมุน - หัวข้อ​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​สำหรับ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​วงรอบ​การแสดงผล
 3. หยุด​ที่​หัวข้อ​ที่ต้องการ

หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Information

มาตร​วัดระยะทาง T1 and total dist.

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T1

มาตร​วัดระยะทาง T2 and total dist.

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T2

Distance to empty

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูหัวข้อ "ช่วง - ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ก่อน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด"

Fuel consumption

ความ​สิ้นเปลือง​ในปัจจุบัน

Average speed

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รีเซ็ต Average speed

ไม่​มี​ข้อมูลคอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

ตัวเลือก​นี้​จะ​แสดง​หน้าจอ​ที่​ว่างเปล่า - ซึ่ง​ถือ​ว่า​เป็นจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบ​การ​แสดงผล​อีกด้วย

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัวเลือก​อีก​ตัวเลือก​หนึ่ง​ได้​ตลอดเวลา​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง ดำเนินการต่อไปนี้:

 • หมุน ปุ่มหมุน - หยุด​ที่​หัวข้อ​ที่ต้องการ

การ​รีเซ็ต - มาตร​วัด​ระยะทาง​ต่อ​เที่ยว​และ​ความเร็วเฉลี่ย

ใน​ส่วน​หัว​เรื่อง​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ในปัจจุบัน - T1 and total dist.,T2 and total dist. หรือ Average speed - จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม:

 • กด RESET ค้างไว้ - หัวข้อ​ที่​เลือก​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​ให้​เป็นศูนย์

จะต้อง​รี​เซ็ต​หัวข้อ​แต่​ละ​หัวข้อ​ให้​เป็น​ศูนย์แยกกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่