คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

เมนู​ของ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​จะ​อยู่​ใน​ลักษณะ​เป็นวงจร ตัวเลือก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ​ไม่​มี​การ​แสดง​ข้อมูล​ใดๆ บน​จอแสดงผล​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ทั้ง​สามชุด - กรณี​นี้​ยัง​เป็น​ตำแหน่ง​ที่​แสดง​ถึงจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบด้วย

จอ​แสดง​ข้อมูล​และ​ตัว​ควบคุม​บน​สวิตช์โยก

จอ​แสดง​ข้อมูล​และ​ตัว​ควบคุม​บน​สวิตช์โยก

OK - เปิด​วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​ฟังก์ชั่น​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง + สั่งงาน​ตัวเลือก​ที่​ได้​เลือกไว้
ปุ่มหมุน - เปิด​วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง + เลื่อน​ไป​ตาม​ตัวเลือกต่างๆ
RESET - เลิกทำ​, ศูนย์ หรือ​ย้อนกลับ​เพื่อ​ออก​จาก​ฟังก์ชั่น​หลังจาก​ที่​ทำ​การ​เลือกแล้ว

การ​ทำงานต่างๆ

ดำเนินการ​ดังต่อไปนี้​เพื่อ​เปิด​และตรวจสอบ/ปรับฟังก์ชั่น:

 1. เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำการ "รีเซ็ต​" ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง
 2. กด OK - วงรอบ​การ​แสดงผล​พร้อม​ด้วย​ฟังก์ชั่น​ทั้งหมด​จะ​เปิดขึ้น
 3. เลื่อน​ไป​ตาม​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ โดยใช้ ปุ่มหมุน และเลือก/ยืนยัน​โดยใช้ OK
 4. สิ้นสุด​โดย​การกด RESETสองครั้งหลังจาก​ทำ​การตรวจสอบ/ปรับ​เสร็จ​เรียบร้อยแล้ว

ฟังก์ชัน​ต่างๆ ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​รายการ​ไว้​ใน​ตารางต่อไปนี้:

การ​ทำงานต่างๆ

ข้อมูล

Trip computer reset
 • Average (อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย)
 • Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

โปรดสังเกตว่า ฟังก์ชัน​นี้จะ ไม่ รี​เซ็ต​มาตร​วัด​ระยะทางทั้ง T1 และ T2 - โปรด​ดู​ที่​ตาราง​ในส่วน "หัวข้อ​" และส่วน "การ​รีเซ็ต - ความเร็ว/ความ​สิ้นเปลืองเฉลี่ย​" เพื่อ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​กระบวนการนี้

Messages

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อความ - การ​ใช้งาน

Themes

ลักษณะ​ที่​ปรากฏของ แผง​หน้าปัด​แบบรวม สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

Settings *

เลือก Auto On หรือ Off

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

Contrast mode/Colour mode

การ​ปรับ​ความ​สว่าง​และ​ความ​เข้ม​ของ​สี​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Parking heater *
 • Direct start
 • - สัญลักษณ์​ตัว​จับเวลา 1 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา
 • - สัญลักษณ์​ตัว​จับเวลา 2 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา

สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ตัว​ตั้ง​เวลา โปรดดู ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ตัว​จับเวลา

Service status

แสดง​จำนวน​เดือน​หรือ​ระยะทาง​ก่อนที่​จะ​ถึง​กำหนดการ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

หัวข้อ

 หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กัน​ได้​สามหัวข้อ - แต่​ละ​หัวข้อใน

หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กัน​ได้​สามหัวข้อ - แต่​ละ​หัวข้อใน "หน้าต่าง​" แต่​ละหน้าต่าง

ท่าน​สามารถ​เลือก​ชุด​หัวข้อ​ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​เพื่อให้​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมอยู่​ตลอดเวลาได้ ดำเนินการ​ดังต่อไปนี้​เพื่อระบุ:

 1. เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำการ "รีเซ็ต​" ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง
 2. หมุน ปุ่มหมุน - ชุด​หัวข้อ​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​วงรอบ​การแสดงผล
 3. หยุด​ที่​ชุด​หัวข้อ​ที่ต้องการ

ชุดหัวข้อ

ข้อมูล

Average (อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย)

มาตร​วัดระยะทาง T1 + ค่า​ของ​มาตรวัด

Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T1

ค่า​ในขณะนั้น

มาตร​วัดระยะทาง T2 + ค่า​ของ​มาตรวัด

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T2

ค่า​ในขณะนั้น

ค่า​ของ​มาตรวัด

kmh<>mph

kmh<>mph - โปรด​ดูหัวข้อ "จอแสดงผล​ความเร็ว​แบบดิจิตอล"

ไม่​มี​ข้อมูลคอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

ตัวเลือก​นี้​จะ​ปิด​จอแสดงผล​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ทั้ง​สามจอ - และ​ยัง​ถือ​ว่า​เป็นจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบ​การ​แสดงผล​อีกด้วย

ชุด​หัวข้อ​สำหรับ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัวเลือก​อีก​ตัวเลือก​หนึ่ง​ได้​ตลอดเวลา​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง ดำเนินการต่อไปนี้:

 • หมุน ปุ่มหมุน - หยุด​ที่​หัวข้อ​ที่ต้องการ

การ​รีเซ็ต - มาตร​วัด​ระยะทาง​ต่อเที่ยว

หมุน ปุ่มหมุน ไป​ที่​ชุด​หัวข้อ​ที่​มี​มาตร​วัด​ระยะทาง​ที่​จะ​ทำ​การ​รีเซ็ต:

 • กด RESET ค้างไว้ - มาตร​วัด​ระยะทาง​ที่​เลือก​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​ให้​เป็นศูนย์

การ​รีเซ็ต - ความเร็ว/ความ​สิ้นเปลืองเฉลี่ย

1. เลือกฟังก์ชัน Trip computer reset และ​สั่งงาน​โดยใช้ OK
2. เลือก​ตัวเลือก​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ต่อไปนี้​โดยใช้ ปุ่มหมุน และ​สั่งงาน​โดยใช้ OK
 • ลิตร/100 กม.
 • กม./ชม.
 • รี​เซ็ต​ทั้ง​สองค่า
3. สิ้นสุด​โดยใช้ RESET


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่