คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

เนื้อหา​และ​ลักษณะ​ที่​ปรากฏ​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เป็น​แบบ​อนาล็อก​หรือ​แบบดิจิตอล:

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ในทันที​หลังจาก​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ทำ​การปลดล็อก ถ้า​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ตัว​ควบคุม​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ภายใน​เวลาประมาณ 30 วินาที หลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​คนขับ แผง​หน้าปัด​จะ​ดับ​ลง ซึ่ง​หลังจาก​นั้น​จำเป็นต้อง​บิด​กุญแจ​ไปที่ ตำแหน่งกุญแจII หรือ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​เตือน​ปรากฏ​ขึ้น​ในขณะ​ที่​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ท่าน​จะต้อง​รับรู้​ข้อความ​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​เปิด​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​อีก​ครั้งได้

  • ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​โดย​กดปุ่ม OK บน​สวิตช์​โยก​เป็น​เวลาสั้นๆ

เมนูกลุ่ม

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​มี​เมนู​อยู่​สอง​กลุ่มด้วยกัน:

  • การ​ทำงานต่างๆ
  • หัวข้อ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ฟังก์ชัน หรือ หัวข้อ ต่างๆ ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​จะ​แสดง​รายการ​อยู่​ใน​วงรอบ​การแสดงผล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่