ซีดี/ดี​วีดี

มุม​กล้อง​สำหรับ​การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หากแผ่น DVD ภาพยนตร์​มี​การ​ทำงาน​นี้​อยู่ ท่าน​จะ​สามารถ​ใช้​การ​ทำงาน​นี้​เพื่อ​เลือก​ตำแหน่ง​กล้อง​ของ​ฉาก​ใด​โดยเฉพาะ​ซึ่ง​จะ​มี​ปรากฏอยู่

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​แผ่นดิสก์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Advanced settingsAngles


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่