เครื่อง​เล่นสื่อ

สื่อ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​มา​พร้อมกับ Bluetooth® และ​สามารถ​เล่น​แฟ้ม​เสียงแบบ streaming ไร้​สาย​จาก​อุปกรณ์​ภายนอกด้วย Bluetooth® ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือและ PDA

Video thumbnail

ขั้น​แรก อุปกรณ์​จะต้อง​ได้รับการลงทะเบียน​และ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับรถยนต์ก่อน

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู สำหรับ​คำอธิบาย​เพิ่มเติม​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ด้านล่างนี้

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​เข้า​กับปุ่ม FAV ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​เชื่อมโยง​ไว้​แล้ว​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม FAV ดูที่ รายการโปรด

การ​เล่น​เพลง​และ​การ​นำทาง

การ​ควบคุม​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย ท่าน​ยัง​สามารถ​เปลี่ยน​ร่อง​เพลง​จาก​อุปกรณ์​ได้​สำหรับ​อุปกรณ์​ภายนอก​บางชนิด

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์มือถือ​เครื่อง​ใด​เครื่อง​หนึ่ง​เข้า​กับ​รถ จะ​สามารถ​ควบคุม​การ​เลือก​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์มือถือ​จาก​ระยะไกลได้ (ดูที่ โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®) ให้​เปลี่ยน​ระหว่าง​แหล่งข้อมูลหลัก TEL และ MEDIA เพื่อ​จัดการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​แหล่งข้อมูล​หลัก​แต่​ละตัว

บันทึก

เครื่อง​เล่นสื่อ Bluetooth® จะต้องรองรับ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) และ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) เครื่อง​เล่น​ควร​จะใช้ AVRCP เวอร์ชั่น 1.3, A2DP 1.2 มิฉะนั้น จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่างได้

จะ​มี​เพียง​โทรศัพท์มือถือ​และ​เครื่อง​เล่น​สื่อ​ภายนอก​บาง​รุ่น​เท่านั้น​ที่​สามารถ​รองรับ​การทำงาน Bluetooth® ใน​เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​ได้​อย่างครบถ้วน วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ที่​ได้รับ​การ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอล​โว่​ของ​ท่าน เพื่อ​ขอ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​โทรศัพท์​และ​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​ภายนอก​ที่​ใช้​ร่วมกันได้

บันทึก

เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​จะ​เล่น​ได้​เฉพาะ​แฟ้ม​เพลง​เมื่อ​ใช้​การทำงาน Bluetooth®


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่