สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

การ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สามารถ​มีอุปกรณ์ Bluetooth® เชื่อมต่อ​พร้อม​กัน​ได้​สองเครื่อง โทรศัพท์มือถือ​หนึ่ง​เครื่อง​และ​อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​อีก​หนึ่ง​เครื่อง ซึ่ง​สามารถ​สลับ​ไป​มาได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​โทร​ออก​โดย​ใช้​โทรศัพท์ ในขณะ​ที่​เล่น​ไฟล์​เสียง​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้​อีกด้วย ท่านสามารถ เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือได้

ท่าน​สามารถ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ได้สูงสุด 15 เครื่อง การ​ลงทะเบียน​อุปกรณ์​จะ​ทำ​ได้​ที​ละเครื่อง หลังจาก​การ​จด​ทะเบียน อุปกรณ์​จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​เข้า​สู่​โหมด สามารถ​มองเห็นได้/ค้นหา​ได้ อีก​ต่อไป เพียง​แค่​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® เท่านั้น

บันทึก

ถ้า​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์​ได้รับ​การ​อัพเดต อาจ​เป็นไป​ได้​ว่า​การ​ลงทะเบียน​ของ​โทรศัพท์​ขาดหายไป ใน​กรณี​นี้ ให้​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์ (ดูที่ การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก) แล้ว​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง

Video thumbnail

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ภายนอก​จะ​ทำ​ได้​ใน​หลาย​รูปแบบ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ก่อน​หน้า​นี้หรือไม่ สมมติ​ว่า​ตัวเลือก​การ​เชื่อมต่อ​ด้านล่าง​นี้​เป็น​ครั้ง​แรก​ที่​อุปกรณ์​นี้​ถูกเชื่อมต่อ (ลงทะเบียน) และ​ไม่​มี​อุปกรณ์​อื่นๆ เชื่อมต่ออยู่ ตัวเลือก​การ​เชื่อมต่อ​จะ​แสดง​การ​เชื่อมต่อ​ของ​โทรศัพท์​หนึ่งเครื่อง การเชื่อมต่อ อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล จะ​ทำ​ได้​ใน​แบบ​เดียวกัน แม้ว่า​จะ​เริ่มต้น​จาก​สื่อหลัก MEDIA

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​มี​วอง​วิธี คือ ค้นหา​อุปกรณ์​ภายนอก​จาก​รถยนต์ หรือ ค้นหา​รถยนต์​จาก​อุปกรณ์ภายนอก หาก​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่ง​ไม่​ทำงาน ท่าน​สามารถ​ลอง​ตัวเลือก​อื่นได้

ถ้า​ท่าน​ไม่ได้​อยู่​ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​โทรศัพท์ ให้กด TEL ใน​คอนโซลกลาง

ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​ปกติ​สำหรับโทรศัพท์

ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​ปกติ​สำหรับโทรศัพท์

ตัวเลือกที่ 1 - ค้นหา​อุปกรณ์​ภายนอก​ผ่าน​ทาง​ระบบ​เมนูรถยนต์

สั่งงาน​ให้​อุปกรณ์​ภายนอก​เป็น ค้นหาได้/มองเห็น​ได้ ผ่านทาง Bluetooth® ดู​ที่​คู่มือ​เกี่ยวกับ​อุปกรณ์​ภายนอกหรือ www.volvocars.com

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Search new phone (สำหรับ​อุปกรณ์สื่อข้อมูล Search new device)

รถยนต์​จะ​ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth® ที่​พร้อม​ใช้​งาน ซึ่ง​อาจ​ใช้​เวลา​ประมาณ​หนึ่งนาที

เลือกอุปกรณ์ Bluetooth® ใน​รายการ​ที่​จะ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

ตรวจสอบ​ว่า​รหัส​ตัวเลขที่​ระบุ​ไว้​ใน​รถ​ตรง​กับ​ใน​อุปกรณ์​ภายนอกหรือไม่ ใน​กรณี​นี้ ให้​เลือก​ยอมรับ​ทั้ง​สองที่

เลือก​ใน​โทรศัพท์​ให้​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​ผู้​ติดต่อ​และข้อความ

เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ภายนอก​แล้ว​ในขณะนี้

การ​เชื่อมต่อ​ล้มเหลว ให้กด EXIT แล้ว​เชื่อมต่อ​อีก​ครั้ง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ในทางเลือก 2

ตัวเลือกที่ 2 - ค้นหา​รถยนต์​โดย​ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® ของ​อุปกรณ์ภายนอก

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Make car discoverable จากนั้น​ให้​ยืนยัน​โดยใช้ OK/MENU

ค้นหา​อุปกรณ์​ภายนอก​สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth®

อุปกรณ์​จะ​ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth® ที่​พร้อม​ใช้​งาน ซึ่ง​อาจ​ใช้​เวลา​ประมาณ​หนึ่งนาที

เลือก​ชื่อ​ของ​รถยนต์​บน​หน้าจอ​ของ​อุปกรณ์ภายนอก

ตรวจสอบ​ว่า​รหัส​ตัวเลขที่​ระบุ​ไว้​ใน​รถ​ตรง​กับ​ใน​อุปกรณ์​ภายนอกหรือไม่ ใน​กรณี​นี้ ให้​เลือก​ยอมรับ​ทั้ง​สองที่

เลือก​ใน​โทรศัพท์​ให้​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​ผู้​ติดต่อ​และข้อความ

เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ภายนอก​แล้ว​ในขณะนี้

เมื่อ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ภายนอก​แล้ว ชื่อ Bluetooth® ของ​อุปกรณ์​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​ของ​รถยนต์ และ​จะ​สามารถ​ควบคุม​อุปกรณ์​นั้น​ได้​จากรถยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่