TV

การ​รับ​สัญญาณสถานีโทรทัศน์* ขาดหายไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​การ​รับ​สัญญาณ​สถานีโทรทัศน์​ที่​กำลัง​รับชม​อยู่​ขาด​หายไป ภาพ​จะ​หยุดนิ่ง เมื่อ​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​อีก​ครั้ง จะ​เริ่ม​แสดงผล​ต่อ​อีกครั้ง

ถ้า​การ​รับ​สัญญาณ​สถานีโทรทัศน์​ที่​กำลัง​รับชม​อยู่​ขาด​หายไป ภาพ​จะ​หยุดนิ่ง หลังจาก​นี้​ไม่​นาน จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​เพื่อ​แจ้ง​ว่า​การ​รับ​สัญญาณ​สถานีโทรทัศน์​ใน​ปัจจุบัน​ขาด​หายไป และ​จะ​ทำ​การ​ค้นหา​สถานี​ครั้ง​ใหม่ต่อ เมื่อ​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​อีก​ครั้ง สถานีโทรทัศน์​นั้น​จะ​เริ่ม​แสดง​ขึ้นทันที ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​สถานี​ได้​ตลอดเวลา​เมื่อ​ข้อความ​แสดงขึ้น

ถ้าข้อความ No reception แสดง​ขึ้น นั่น​หมายความ​ว่า​ระบบ​ตรวจ​พบว่า​ไม่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ของ​สถานีโทรทัศน์​ใดๆ ได้​เลย สาเหตุ​ที่​เป็นไป​ได้​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ ท่าน​ได้​ข้าม​เส้น​พรมแดน​ประเทศ​แล้ว ซึ่ง​ทำ​ให้​ประเทศ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ใน​ระบบ​กลายเป็น​ประเทศ​ที่​ไม่ถูกต้อง ใน​กรณี​นี้ ให้​เปลี่ยนไป​เป็น​ประเทศ​ที่​ถูกต้องตาม การ​ค้นหา​ช่องสัญญาณโทรทัศน์ /รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่