วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)

บันทึก​สถานี​วิทยุ​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สถานี​วิทยุ​ที่​ฟัง​บ่อย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ฟัง​ได้​อย่างง่ายดาย

การ​ตั้ง​ค่า​สถานี​ไว้ล่วงหน้า

การ​ตั้ง​ค่า​สถานี​ไว้ล่วงหน้า

วิทยุ AM

ห้าม​ใช้กับ V60 Plug-in Hybrid

/FM

ท่าน​สามารถ​บันทึก​สถานี​ไว้ล่วงหน้า 10 สถานี​ต่อ​ช่วงความถี่ (เช่น AM เป็นต้น)

สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​สามารถ​เลือก​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​สถานี​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

ปรับ​คลื่น​ไป​ที่​สถานี โปรด​ดูที่ การ​ปรับคลื่นวิทยุ

กด​ปุ่ม​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สามวินาที ปุ่ม​สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​จะ​ใช้​งาน​ได้แล้ว

ช่อง​สถานี​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จะ​ปรากฏ​ในจอแสดงผล

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล AM/FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก ShowPresets

วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)*

ท่าน​สามารถ​บันทึก​สถานี​ไว้ล่วงหน้า 10 สถานี​ต่อ​ช่วงความถี่ การ​บันทึก​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​ที่​ต้องการ​ค้าง​ไว้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่ วิทยุ AM/FM ที่ด้านบน สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​สามารถ​เลือก​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​สถานี​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​จะ​มี​หนึ่ง​ช่องสัญญาณ​แต่​ไม่​มี​ช่องสัญญาณย่อย หาก​กำลัง​เล่น​ช่องสัญญาณ​ย่อย และ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​ล่วงหน้า เฉพาะ​ช่องสัญญาณ​หลัก​เท่านั้น​ที่​ได้รับ​การบันทึก เนื่องจาก​ช่องสัญญาณ​ย่อย​เป็น​ช่องสัญญาณ​แบบชั่วคราว ครั้ง​ต่อไป​ที่​พยายาม​เปิด​สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า ช่องสัญญาณ​ที่​มี​ช่องสัญญาณ​ย่อย​จะ​เปิดขึ้น สถานี​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​ไม่​ขึ้นอยู่​กับ​รายการช่องสัญญาณ

ช่อง​สถานี​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จะ​ปรากฏ​ในจอแสดงผล

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล DAB ให้กด OK/MENU แล้วเลือก ShowPresets

บันทึก

ระบบ DAB ของ​ระบบ​เสียง​ไม่​สนับสนุน​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ในมาตรฐาน DAB


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่