วิทยุ

การ​อัพเดต​ความถี่​วิทยุ​โดยอัตโนมัติ (AF)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​เลือก​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​สำหรับ​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้​โดย​อัตโนมัติ และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​สำหรับวิทยุ FM

ใน​การ​ค้นหา​เครื่องส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน การ​ทำงาน​นี้อาจ (ใน​กรณี​ที่ยกเว้น) ต้อง​ค้นหา​ทุก​ความ​ยาวคลื่น FM

ถ้า​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้​ได้รับ​การ​บันทึกเป็นค่า​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชัน​จะ​ไม่​เปลี่ยนตัว​ส่ง​สัญญาณ​ถึงแม้ว่า​จะ​สั่งงาน​การ​อัพเดต​ความถี่​วิทยุ​โดย​อัตโนมัติ​ไว้​ก็ตาม

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Alternative frequency


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่