Volvo On Call (VOC)*

รหัส PIN สำหรับ Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รหัส PIN ใช้​เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​ด้าน​ความ​ปลอดภัย และ​เพื่อ​ระบุ​ผู้​ที่​มี​อำนาจ​ใน​การ​ใช้บริการ VOC

รหัส PIN สี่​หลัก​ที่​ส่ง​ให้แก่​ท่าน​เมื่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​เปิด​ใช้​งาน​การ​สมัคร​ใช้​งาน​ของ​ท่าน จะ​ใช้​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ใน​การ​ระบุ​ผู้​มี​อำนาจ​ดำเนินการ​ใน​การ​ใช้บริการ VOC บางอย่าง เช่น ปลด​ล็อค​รถ​โดยศูนย์บริการ VOC หรือ​การ​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้สำหรับแอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา เป็นต้น

ลืม​หรือ​ต้องการ​เปลี่ยนรหัส PIN

ถ้า​ท่าน​ลืมรหัส PIN ของ​ท่าน หรือ​ต้องการ​เปลี่ยนรหัส (เช่น เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถ​มือ​สอง เป็นต้น) โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน หรือ​กดปุ่ม ON CALL ใน​รถ​ของท่าน รหัส​ใหม่​จะ​ถูก​ส่ง​ให้แก่ท่าน

มี​การ​ป้อนรหัส PIN ที่​ไม่​ถูกต้อง​สำหรับ​แอพ​ฯ หลายครั้ง

บัญชี​ผู้ใช้​จะ​ถูก​ล็อค​หลังจาก​การ​ป้อนรหัส PIN ไม่​ถูกต้อง​สิบ​ครั้งติดต่อกัน ท่าน​จะต้อง​เลือกรหัส PIN รหัส​ใหม่​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​แอพ​ฯ ได้​อีก​ครั้ง และ​จะต้อง​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​แอพ​ฯ บัญชี​ใหม่​โดย​การ​ดำเนินการ​ตาม​ขั้นตอน​เดียวกัน​กับ​เมื่อ​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​แอพ​ฯ ขึ้น​ก่อน​หน้านี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่