Park Assist

ระบบ​ช่วย​จอดรถ* - การ​ทำ​ความ​สะอาดเซ็นเซอร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ต้อง​ทำ​ความ​สะอาด​เซ็นเซอร์​เป็น​ประจำ​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​เซ็นเซอร์​ทำงาน​ถูกต้อง ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​และ​แชมพู​ล้างรถ

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหน้า

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหน้า

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหลัง

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหลัง

บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ไม่​ถูกต้องได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่