Park Assist

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด* - ด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะห่าง​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ไฟ​ใน​ปุ่ม เปิด/ปิด จะ​ติด​สว่างขึ้น หาก​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ถูก​ปิด​โดย​ใช้​ปุ่ม หลอดไฟ​จะดับ

ระยะ​ที่​ครอบคลุม​ถึง​ทางด้านหน้า​ของ​รถ​คือ ประมาณ 0.8 เมตร สัญญาณเสียง​สำหรับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้านหน้า​จะ​มา​จาก​ลำโพง​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ที่​อยู่ด้านหน้า

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ด้านหน้า​จะ​ทำงาน​จนถึงความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ไฟ​ใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​ระบุ​ว่า​ระบบ​ทำงานอยู่ เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ระบบ​จะ​ทำงาน​อีกครั้ง

บันทึก

ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ใช้​เบรก​จอด หรือ​เลือกโหมด P ใน​รถ​ที่​มี​เกียร์อัตโนมัติ

สำคัญ

เมื่อ​มี​การ​ติดตั้ง​ไฟเสริม: โปรด​จำ​ไว้​ว่า อุปกรณ์เสริม​เหล่านี้​ต้อง​ไม่​บด​บังเซ็นเซอร์ - จากนั้น​ไฟ​เสริม​จะ​ถูก​ตรวจจับ​เป็น​เช่น​สิ่ง​กีด​ขวาง​อย่างหนึ่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่