ตัวควบคุม - เบ็ดเตล็ด

ฝา​กระโปรงหน้า - การ​เปิด​และ​การปิด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฝา​กระโปรง​หน้า​สามารถ​เปิด​ได้​เมื่อ​ดัน​ปุ่ม​เปิด​ฝา​กระโปรง​ไป​ด้านหลัง​และ​เลื่อน​ตัว​ล็อค​ข้างๆ ตะแกรง​หน้า​หม้อ​น้ำ​ไป​ทางด้านซ้าย

ดึง​มือ​จับ​ข้าง​แป้นต่างๆ ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียง​ล็อค​ปลดออก

เลื่อน​ตัว​ล็อค​ไป​ทางซ้าย​และ​เปิด​ฝา​กระโปรงหน้า (ตะขอ​ล็อค​จะ​อยู่​ระหว่าง​ไฟ​หน้า​และ​ตะแกรง​หน้า​หม้อ​น้ำ โปรด​ดูภาพประกอบ)

คำเตือน

ตรวจเช็ค​ว่า ฝา​กระโปรง​หน้า​ล็อค​เข้า​ที่​อย่าง​ถูกต้อง​เมื่อ​ปิด​ฝากระโปรง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่