ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

การ​กระจายอากาศ

7 ผลลัพธ์

ตาราง​ตัวเลือก​การ​กระจายอากาศ

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้ ตัวเลือก​ที่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​มีดังต่อไปนี้

การ​เปลี่ยน​การ​กระจายอากาศ

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ไล่​ฝ้า​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มองข้าง

ฟังก์ชัน​สาม​ฟังก์ชัน นั่น​คือ การ​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด​, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า* และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง ใช้​สำหรับ​การ​ไล่​ฝ้า​และ​ละลาย​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

การเปิด/ปิด​และ​การ​ปรับ​ทิศทาง​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

ช่อง​จ่าย​อากาศ​บาง​ช่อง​ใน​ห้อง​โดยสาร​สามารถเปิด​, ปิด หรือ​ปรับ​ทิศทาง​เฉพาะ​ช่อง​นั้นๆ ได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ปรับอากาศ

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​และ​กำจัด​ความชื้น​ออก​จาก​อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​ตาม​ความจำเป็น

การ​กระจายอากาศ

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​จ่าย​อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​ไป​ยัง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ต่างๆ ใน​ห้องโดยสาร

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​หมุนเวียนอากาศ

การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะ​ตัด​อากาศเสีย​, ไอ​เสีย และ​อื่นๆ ออก​จาก​ห้อง​โดยสาร​โดย​ไม่​ยอม​ให้​ดูด​อากาศ​ภายนอก​เข้า​ไป​ในรถ