การ​กระจายอากาศ

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ไล่​ฝ้า​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มองข้าง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​สาม​ฟังก์ชัน นั่น​คือ การ​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด​, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า* และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง ใช้​สำหรับ​การ​ไล่​ฝ้า​และ​ละลาย​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

จาก​ปุ่มกด​ที่​คอนโซลกลาง

คอนโซล​กลาง​ประกอบด้วย​ปุ่มกด​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ไล่​ฝ้า​ได้​อย่างรวดเร็ว

สำหรับ​รุ่น​ที่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า* การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะ​สามารถ​สั่งงาน​ได้​อย่าง​อิสระ​จาก​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลางเท่านั้น

P5-1507–Climate–Physical buttons

ปุ่มกด​ที่​คอนโซลกลาง

ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า* และ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด
ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง

รถ​ที่​ไม่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า:

กดปุ่ม (1)

การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

รถ​ที่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า:

กดปุ่ม (1) ซ้ำๆ เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​ต่างๆ สามระดับ:

  • ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้าทำงาน
  • ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​และ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุดทำงาน
  • ไม่ทำงาน

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​และ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

บันทึก

การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​มี​การ​หน่วง​เวลา​เล็กน้อย เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เพิ่ม​ระดับ​พัด​ลม​เป็น​เวลา​สั้นๆ ถ้า​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​โดย​การ​กด​ปุ่ม​อย่าง​รวดเร็ว​สองครั้ง

ที่​ไล่​ฝ้า​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง:

กดปุ่ม (2)

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

จาก​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด

P5-1507–Climate–Button max defroster

ปุ่ม​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Max

การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​การ​ควบคุม​โดย​อัตโนมัติ​สำหรับ​สภาพ​อากาศ​และ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ​, สั่งงาน​ระบบ​ปรับอากาศ​, เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลมเป็น 5 และ​เปลี่ยน​อุณหภูมิเป็น HI

เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​กลับไป​ยัง​การ​ตั้ง​ค่า​ก่อน​หน้านี้

บันทึก

การ​เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลมเป็น 5 จะ​ทำ​ให้​ระดับ​เสียง​ดังขึ้น

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

P5-1507–Climate–Button electric windscreen

ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Electric

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

บันทึก

พื้นที่​รูป​สามเหลี่ยม​ที่​ปลาย​แต่​ละ​ด้าน​ของ​กระจก​หน้า​จะ​ไม่ได้​รับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า ซึ่ง​การ​ละลาย​น้ำแข็ง​ใน​บริเวณ​นี้​จะ​ใช้​เวลานานขึ้น

บันทึก

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​และ​อุปกรณ์​ติดต่อสื่อสาร​อื่นๆ ได้

บันทึก

ถ้า​สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​ในขณะ​ที่ฟังก์ชัน Start/Stop ได้​ทำ​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดย​อัตโนมัติ เครื่องยนต์​จะ​สตาร์ต​ขึ้น​อีกครั้ง

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง

P5-1507–Climate–Button rear defroster

ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Rear

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกประตู

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​ต้องการ​ให้​การ​เริ่มทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า* รวมถึง​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​โดย​อัตโนมัติ​ทำงาน​หรือไม่​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อ​ตั้ง​ให้​เริ่ม​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​มี​โอกาส​ที่​จะ​เกิด​น้ำแข็ง​หรือ​ฝ้า​ขึ้น​บน​กระจกหน้า/กระจกประตู การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​กระจกหน้า/กระจก​ประตู​อุ่น​เพียงพอ และ​น้ำแข็ง​หรือ​ฝ้า​หายไปแล้ว

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Climate

เลือก Auto Electric Front Defroster เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่มทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​โดยอัตโนมัติ

เลือก Auto Electric Rear Defroster เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่มทำ​ความ​ร้อน​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มอง​ข้าง​โดยอัตโนมัติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่