ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

สภาพ​อากาศ​ขณะจอด

7 ผลลัพธ์

สภาพ​อากาศ​ขณะจอด*

ท่าน​สามารถ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ของ​ห้อง​โดยสาร​ล่วงหน้า หรือ​รักษา​ระดับ​ไว้​ใน​ระหว่าง​ที่​จอด​รถ​อยู่ได้

การ​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า*

ตัว​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​สามารถ​จัดการ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​ได้ถึง 8 ค่า

การเริ่ม/หยุด​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า*

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​และ​เครื่องยนต์ หรือ​เป่า​ลม​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ก่อน​การ​ขับขี่ ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​หรือโทรศัพท์มือถือ

ตัว​ตั้ง​เวลา​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า*

ท่าน​สามารถ​ใช้​ตัว​ตั้ง​เวลา​เพื่อ​สิ้นสุด​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ตาม​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​ล่วงหน้าได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะจอด*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด​จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

การ​เริ่ม​การทำงาน/ปิด​การ​ทำงาน​ของ​การ​รักษา​สภาพ​อากาศ​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่สบาย*

การ​รักษา​สภาพ​อากาศ​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​สบาย​จะ​รักษา​สภาพ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ไว้​หลังจาก​การ​ขับขี่ ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ตัว​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า*

ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​ใน​ตัว​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ได้​ตาม​ความจำเป็น