แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เสริม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สำหรับ​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop นอกเหนือจาก​แบตเตอรี่​สตาร์ต​แล้ว จะ​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ส​แตนด์​บาย​ไว้ด้วย

รถ​ที่​มี​การทำงาน Start/Stop จะ​มีแบตเตอรี่ 12 โวลต์​สอง​ชุด แบตเตอรี่​พิเศษ​หนึ่ง​ชุด​สำหรับ​การ​สตาร์ต และ​เตรียมพร้อม​ใช้​งาน​อีก​หนึ่ง​ชุด​สำหรับ​ใช้​ใน​ลำดับ​การ​สตาร์ต​ของ​การทำงาน Start/Stop

P5-1617-S90/V90 Support battery location

แบตเตอรี่​เสริม​จะ​อยู่​ใน​ช่อง​ถัด​จาก​เหล็ก​ค้ำโช๊ค

ตาราง​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ข้อกำหนด​สำหรับ​แบตเตอรี่เสริม

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

12

ความสามารถ​ใน​การ​สตาร์ต​ขณะ​เครื่องเย็นตามมาตรฐาน EN - CCACold Cranking Amperes. (A)

170

ขนาด , ยาว​×กว้าง​×สูง (มม.)

150×90×130

ความจุ (Ah)

10

สำคัญ

เมื่อ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สำหรับ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​หรือ​แบตเตอรี่​สำรอง จะต้อง​ใช้​แบตเตอรี่ชนิด AGMAbsorbed Glass Mat.

บันทึก

  • ยิ่ง​การ​ใช้​กระแสไฟฟ้า​ใน​รถ​สูงขึ้น​เท่าใด ได​ชาร์จ​ก็​จำเป็นต้อง​ทำงาน​และ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​มาก​ขึ้น​เท่านั้น ซึ่ง​หมายถึง​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​เพิ่ม​สูงขึ้น​ตาม​ไปด้วย
  • เมื่อ​แบตเตอรี่​มี​ประจุ​ต่ำ​กว่า​ระดับ​ต่ำสุด​ที่อนุญาต Start/Stop จะ​ปิด​การทำงาน

การ​ทำงาน​ถูก​ลดทอนชั่วคราว Start/Stop เนื่องจาก​การ​ใช้​กระแสไฟ​มาก​ในขณะ​ออก​รถ หมายความว่า:

  • เครื่องยนต์​จะ​สตาร์ต​โดยอัตโนมัติ

    การ​สตาร์ต​อัตโนมัติ​จะ​ทำ​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​คัน​เกียร์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​เกียร์ว่าง

    โดย​ที่​คนขับ​ไม่​กด​แป้นคลัตช์ (เกียร์ธรรมดา)
  • เครื่องยนต์​สตาร์ต​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ที่​คนขับ​ไม่​ต้อง​ถอด​เท้า​ออก​จาก​แป้นเบรก (เกียร์อัตโนมัติ)

โดยทั่วไป แบตเตอรี่​เสริม​ไม่​ต้องการ​การ​บำรุงรักษา​มากกว่า​แบตเตอรี่​ปกติ​ที่​ใช้​ใน​การ​สตาร์ตรถ ควร​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​เมื่อ​มี​คำถาม​หรือ​ปัญหา ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

สำคัญ

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ต่อไปนี้ การทำงาน Start/Stop อาจ​หยุด​ทำงาน​ชั่วคราว หลังจาก​เชื่อมต่อ​แบตเตอรี่​ภายนอก​หรือ​เครื่อง​ชาร์จ​ไฟแบตเตอรี่:

  • ห้ามใช้​ขั้ว​ลบ​ของ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ของ​รถ​ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ภายนอก​หรือ​เครื่อง​ชาร์จ​ไฟแบตเตอรี่ - เฉพาะจุด​ชาร์จ​ขั้ว​ลบ​ของรถเท่านั้น ที่​สามารถ​ใช้​เป็น​จุด​ต่อ​ลง​กราวด์ได้

บันทึก

ถ้า​แบตเตอรี่​สตาร์ต​จ่าย​ประจุ​มาก​เกินไป​จนกระทั่ง​รถ​ไม่​สามารถ​ดำเนินการ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ทาง​ไฟฟ้า​ปกติ​ได้ และ​ได้​มี​การ​พ่วง​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ด้วย​แบตเตอรี่​ภายนอก​หรือ​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่ ฟังก์ชั่น Start/Stop จะ​ยังคง​พร้อม​ทำงานอยู่ จากนั้น ถ้าฟังก์ชั่น Start/Stop ทำ​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดย​อัตโนมัติ​ใน​เวลา​ไม่​นาน​หลังจาก​นั้น จะ​มี​โอกาส​สูง​มาก​ที่​จะ​ไม่​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​โดย​อัตโนมัติ​ได้​เนื่องจาก​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ไม่​เพียงพอ กรณี​นี้​ก็​เนื่องจาก​แบตเตอรี่​ยัง​ไม่​มี​โอกาส​ที่​จะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​มากนัก

ถ้า​รถ​ได้รับ​การ​พ่วง​สตาร์ต หรือ​ถ้า​มี​เวลา​ไม่​เพียงพอ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ด้วย​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่ ขอ​แนะนำ​ให้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชั่น Start/Stop ชั่วคราว​จนกว่า​รถ​จะ​ทำ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​อย่าง​เพียงพอแล้ว เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอกเท่ากับ +15 °C การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​โดย​รถ​จะต้อง​ใช้​เวลา​อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​ต่ำ​กว่า​นี้ เวลา​ที่​ต้อง​ใช้​ใน​การ​ชาร์จ​อาจ​เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 ชั่วโมง ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ภายนอก​ใน​การ​ชาร์จแบตเตอรี่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่