ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

ฟิวส์

5 ผลลัพธ์

ฟิวส์ - ใต้​ลิ้นชัก​เก็บของ

นอกจากนี้ ฟิวส์​ที่​อยู่​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​ป้องกัน​ซอคเก็ต 230 โวลต์ โมดูล​จอแสดงผล และ​โมดูลประตู

ฟิวส์

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

ฟิวส์ - ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ฟิวส์​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ป้องกัน​ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ถุง​ลม​นิรภัย และ​ตัว​ปรับ​แรง​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​บรรดา​ฟิวส์​อื่นๆ ทั้งหมด

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

การ​เปลี่ยนฟิวส์

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน