ห้องเครื่องยนต์

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​เติมน้ำมันเครื่อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระดับ​น้ำมัน​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจจับ​โดย​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมัน​แบบอิเล็กทรอนิกส์

P5-1617-S90/V90 Filler cap

ท่อ​เติมน้ำมัน

เครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​เติม​น้ำมันเครื่อง​ให้​ได้​ระดับ​ใน​ระหว่าง​รอบ​การ​เข้า​รับบริการ

ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เกี่ยวกับ​น้ำมันเครื่อง​จนกว่า​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

คำเตือน

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

ถ้า​สัญลักษณ์​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับข้อความ Engine oil levelService required นำ​รถ​เข้าศูนย์บริการ - ขอ​แนะนำ​ให้​นำ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต ระดับ​น้ำมัน​อาจ​สูงเกินไป

สำคัญ

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

ถ้า​สัญลักษณ์​นี้​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ เช่น Engine oil level lowRefill 1 litre เป็น​ต้น ให้​เติม​ตาม​ปริมาณ​ที่​กำหนด​เท่านั้น เช่น 1 ลิตร

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

ตรวจสอบ​ระดับน้ำมันเครื่อง

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

เปิดแอพ Car status จาก​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Status เพื่อ​แสดง​ระดับน้ำมันหล่อลื่น

P5-1507 Oil graphic in centerdisplay

ภาพกราฟิก​สำหรับ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ โดย​ใช้​เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์

บันทึก

ระบบ​จะ​ตรวจหา​การ​เปลี่ยนแปลง​ไม่​พบ​โดยตรง​เมื่อ​มี​น้ำมัน​อยู่​เต็ม​หรือ​น้ำมัน​หมดถัง การ​แสดง​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ถูกต้อง​หลังจาก​ที่​ขับ​ขี่​รถ​เป็นระยะทางประมาณ 30 กม. และ​ได้​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ดับ​เครื่องยนต์​ไว้​และ​อยู่​บน​พื้น​ระดับ​เป็นเวลา 5 นาทีแล้ว

บันทึก

ถ้า​สภาพ​ต่างๆ ไม่​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น (เช่น เวลา​หลังจาก​ดับเครื่องยนต์​, ความ​เอียง​ของรถ​, อุณหภูมิ​ภายนอก เป็นต้น) ข้อความ No values available จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง กรณีนี้ ไม่ได้​หมายความ​ว่า ระบบ​ของ​รถ​มี​ความ​ผิดปกติใดๆ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่