ห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้

P5-1617-S90/V90 Oil decal EU/OS

คำแนะนำ​ของ​วอลโว่:

P5-1507-Castrol edge professional

สำคัญ

เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ของ​เครื่องยนต์ เครื่องยนต์​ทั้งหมด​จะ​ได้รับ​การ​เติม​น้ำมัน​เครื่องยนต์​สังเคราะห์​แบบ​ดัดแปลง​พิเศษ​จากโรงงาน น้ำมัน​ที่​เลือก​เป็น​ผล​จาก​การ​พิจารณา​ประเด็น​ต่างๆ อย่าง​ละเอียด ซึ่ง​ได้แก่ อายุ​การ​ใช้​งาน คุณสมบัติ​การ​สตาร์ต การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อสิ่งแวดล้อม

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้ ให้​ใช้​เฉพาะ​เกรด​น้ำมันหล่อลื่น​ที่​กำหนดให้​ใช้​เท่านั้น​สำหรับ​การ​เติม​และ​การ​เปลี่ยน​น้ำมันหล่อลื่น ไม่เช่นนั้น​แล้ว อาจ​ทำ​ให้​มี​ความ​เสี่ยง​ใน​ด้าน​อายุ​การ​ใช้งาน​, คุณสมบัติ​การสตาร์ต​, ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​ของ​รถได้

ถ้า​ไม่​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ตาม​เกรด​และ​ความ​หนืด​ที่​ได้​กำหนด​ไว้ ส่วนประกอบ​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เครื่องยนต์​อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้ Volvo Car Corporation จะ​ไม่​ผิด​ชอบ​สำหรับ​ความ​เสียหาย​ใน​ลักษณะนี้

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้​เปลี่ยนน้ำมัน

วอล​โว่​มี​ระบบ​การ​เตือน​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่นต่ำ/สูง หรือ​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​อยู่​หลาย​ระบบด้วยกัน เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​มี​เซ็นเซอร์​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น ซึ่ง​จะ​มี​สัญลักษณ์​เตือน​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่นต่ำ บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ รุ่น​อื่นๆ จะ​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น ซึ่ง​คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​เตือน​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​เตือน​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ และ​ข้อความแสดง บาง​รุ่น​จะ​มี​ทั้ง​สองระบบ ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​สำหรับ​ข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยน​น้ำมันเครื่อง​และ​กรอง​น้ำมัน​ตาม​ช่วง​การ​เปลี่ยน​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน

การ​ใช้​น้ำมัน​ที่​มี​เกรด​สูง​กว่า​ที่​ระบุ​จะ​สามารถ​ทำได้ ถ้า​ขับ​ขี่​ภายใน​สภาพแวดล้อม​ที่​เลวร้าย วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​น้ำมันหล่อลื่น​ที่​มี​เกรด​สูง​กว่า​ที่​ระบุไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่