หลอดไฟ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยว​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

ก่อนที่​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ได้ จะต้อง​ถอด​ฝา​ครอบ​พลาสติก​บน​ไฟ​หน้า​ออกก่อน​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เปลี่ยนหลอดไฟ"

P5-1617-S90/V90 Turn indicator bulb replacement

ไฟ​หน้าด้านซ้าย

ปลด​ฝา​ครอบ​ยาง​ของ​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​ที่​ไฟหน้า

ดัน​สลัก​ล็อค​เข้า​หา​กัน​แล้ว​ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ออกตรงๆ

เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​พร้อม​หลอดไฟ​ชุดใหม่

ใส่​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​เข้า​ไป​ใน​ซอค​เก็ต​แล้ว​กด​เข้าตำแหน่ง

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ยาง​ของ​ไฟ​หน้า​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่