หลอดไฟ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เตือนด้านหน้า/ไฟ​แสดงตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอด​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

ก่อนที่​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ได้ จะต้อง​ถอด​ฝา​ครอบ​พลาสติก​บน​ไฟ​หน้า​ออกก่อน​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เปลี่ยนหลอดไฟ"

P5-1617-S90/V90 DRL/position light bulb replacement

ไฟ​หน้าด้านซ้าย

ปลด​ฝา​ครอบ​ยาง​ของ​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ที่​ไฟหน้า

บันทึก

ท่าน​จะ​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ได้​ง่าย​ขึ้น​ถ้า​ถอด​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูงออก หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​แนว​ทแยง​มุม​เหนือ​หลอดไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง ถอด​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​ออก​โดย​การ​หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ขึ้น​ด้านบน แล้ว​ดึง​ออกตรงๆ

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ออกตรงๆ

ถอด​หลอดไฟ​โดย​ดึง​ออกตรงๆ

เปลี่ยนหลอดไฟ

ใส่​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​เข้า​ไป​ใน​ซอค​เก็ต​แล้ว​กด​เข้าตำแหน่ง

ถ้า​ได้​ถอด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​ออก ให้​ใส่​เข้า​ไป​ใน​เบ้า​หลอดไฟ​แล้ว​ขันเข้า

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ยาง​ของ​ไฟ​หน้า​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่