หลอดไฟ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​อยู่​หลัง​ฝา​ปิด​ใน​แผง​ปิด​ประตูท้าย

รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​จะ​มี​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทาง​ด้านซ้าย ส่วน​รถ​พวงมาลัย​ขวา​จะ​มี​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทางด้านขวา

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ทำ​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

P5-1617-V90 Tailgate hatch removal

แผง​ปิด​ด้าน​ใน​ของ​ประตูท้าย

1.
ปลด​แผง​ปิด​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ประตู​ท้าย โดย​ขั้น​แรก​ให้​หมุน​ปุ่ม​สอง​ปุ่ม​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​หนึ่ง​ใน​สี่รอบ จากนั้น ให้​ปลด​ขอ​เกี่ยว​แผง​ปิด​ออก​แล้ว​วาง​ไว้ข้างๆ
P5-1617-V90 Rear fog light bulb replacement

เบ้า​หลอดไฟ​ทางด้านซ้าย

2.
ปลด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​การ​หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​หนึ่ง​ใน​สี่​รอบ​แล้ว​ดึงออก
3.
ถอด​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​ออก​จาก​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา
4.
ติดตั้ง​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่​โดย​การ​กด​หลอดไฟ​เข้า​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
5.
เช็ด​กระจก​หลอดไฟ​ให้​สะอาด​ปราศจาก​สิ่งสกปรก​, จาระบี หรือความชื้น
6.
ยึด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​การ​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​หนึ่ง​ใน​สี่รอบ
7.
ติดตั้ง​แผง​ปิด​กลับ​เข้า​ที่​แล้ว​ล็อค​โดย​การ​หมุน​ปุ่ม​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​หนึ่ง​ใน​สี่รอบ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่