หลอดไฟ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ถอยหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ถอย​หลัง​จะ​อยู่​ที่​ด้านหลัง​ของ​แผง​ปิด​ใน​ประตูท้าย

P5-1617-V90 Tailgate hatch removal
1.
ปลด​แผง​ปิด​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ประตู​ท้าย​ออก โดย​ขั้น​แรก​ให้​หมุน​หัว​จับ​สอง​ตัว​ไป​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​รอบ​ใน​ทิศทาง​ทวน​เข็ม​นาฬิกา แล้ว​ปลด​แผง​ปิดออก วาง​แผง​ปิด​ไว้​ด้านหนึ่ง
P5-1617-V90 Reverse light bulb replacement

เบ้า​หลอดไฟ​ทางด้านซ้าย

2.
ปลด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​การ​หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​แล้ว​ดึงออก
3.
ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา
4.
ติดตั้ง​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่​โดย​การ​กด​หลอดไฟ​เข้า​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
5.
ใส่​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
6.
เกี่ยว​แผง​ปิด​แล้ว​หมุน​หัว​จับ​ไป​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​รอบ​ใน​ทิศทาง​ตาม​เข็มนาฬิกา

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่