หลอดไฟ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ต่ำ​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

ก่อนที่​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ได้ จะต้อง​ถอด​ฝา​ครอบ​พลาสติก​บน​ไฟ​หน้า​ออกก่อน​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เปลี่ยนหลอดไฟ"

สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

P5-1617-S90/V90 Low beam bulb replacement

ไฟ​หน้าด้านซ้าย

ปลด​ฝา​ครอบ​ยาง​ของ​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​ที่​ไฟหน้า

ปลด​ขั้วต่อ​สาย​ออก​จากหลอดไฟ

ถอด​หลอดไฟ​ออก​โดย​การ​ดัน​ขึ้น​ด้านบน​เบาๆ แล้ว​ดึง​ออกตรงๆ

ติดตั้ง​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่​ลง​ใน​เบ้าหลอดไฟ สลัก​นำ​ของ​หลอดไฟ​จะต้อง​ชี้​ตรง​ขึ้นด้านบน

ดัน​เข้า​ไป​ในขั้วต่อ

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ยาง​ของ​ไฟ​หน้า​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่