หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน​, ไฟ​ถอย​หลัง และ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ด้วย​ตัวเองได้

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ใน​ไฟ​หน้า​แบบ​ฮาโล​เจน​เอง​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​ศูนย์บริการ แต่​จะต้อง​ถอด​ฝา​ครอบ​พลาสติก​บน​ไฟ​หน้า​ออก​ก่อนที่​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟได้

P5-1617-S90/V90 Seal carrier removal

ใช้​ไข​ควง​หรือ​วัสดุ​ที่​คล้ายกัน​ใน​การ​กด​สลัก​ลง​ด้านล่าง​เข้า​ไป​ใน​คลิก​สี่​ตัว​ของ​ฝา​ปิด​พลาสติก และ​ยก​ฝา​ปิดออก

บันทึก

สิ่ง​ที่​ต้อง​จำ​เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ปิด​กลับ​เข้าที่:

  • สลัก​ใน​คลิป​จะต้อง​ถูก​ดัน​กลับ​จน​สุด​ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​คลิป​กลับ​เข้า​ที่​ใน​ฝาครอบ
  • เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ครอบ​กลับ​เข้า​ที่ จะต้อง​ดัน​สลัก​เข้า​ไป​จนกระทั่ง​พื้นผิว​ส่วน​ปลาย​อยู่​ใน​ระดับ​เดียวกับ​พื้นผิว​ของคลิป

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ถอย​หลัง​และ​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​จากศูนย์บริการ

ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้นกับ​หลอดไฟ​อื่นๆ นอกเหนือจาก​หลอดไฟ​ของ​ไฟหน้า​, ไฟ​ถอย​หลัง หรือ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง หาก​เกิด​ความ​บกพร่อง​ขึ้น​ในไฟ LEDไฟ LED (Light Emitting Diode) โดย​ส่วน​ใหญ่​จะต้อง​เปลี่ยน​ชุด​ไฟ​ส่อง​สว่างทั้งหมด

คำเตือน

เมื่อ​เปลี่ยน​หลอดไฟ ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถยนต์ (สวิตช์กุญแจ) ต้อง​อยู่​ที่ตำแหน่ง 0

สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ยัง​ปรากฎ​อยู่​หลังจาก​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​แล้ว เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของเลนส์ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาวะนี้ โดยทั่วไป ละออง​น้ำ​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เรือน​หลอดไฟ​เมื่อ​หลอดไฟ​เปิด​อยู่​นาน​ระยะหนึ่ง

หลอดไฟ​, ด้านหน้า (รถ​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน)

P5-1617-S90/V90 Front lamp positioning halogen ECE
ไฟต่ำ
ไฟสูง
ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดงตำแหน่ง
ไฟเลี้ยว
ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า/ไฟ​ขณะ​เข้าโค้ง* (LEDไฟ LED (Light Emitting Diode))

หลอดไฟ​, ด้านหลัง

P5-1617-V90 Rear lamp positioning ECE
ไฟ​แสดงตำแหน่ง (LED)
ไฟ​แสดงตำแหน่ง (LED)
ไฟ​ตัดหมอก
ไฟ​ถอยหลัง
ไฟเลี้ยว

ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

ไฟเบรก (LED)
ไฟเบรก - ตรงกลาง​, ระดับสูง (LED)

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่