หลอดไฟ

การ​ปรับ​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​จาก​ไฟหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถ​มี​ไฟหน้า LED พร้อม​ฟังก์ชัน​การ​ปรับ​อัตโนมัติ​ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​ควร​รี​เซ็ต​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​ไป​เป็น​การจราจร​แบบ​ขับ​ทางด้านซ้าย (และกลับกัน)

ไฟ​หน้า​แบบ​ฮาโลเจน

ไม่​จำเป็นต้อง​ปรับ​รูปแบบ​ของไฟ ไฟ​หน้า​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ใน​ลักษณะ​ที่​ไม่​ส่ง​แสง​จ้า​ไป​ยัง​รถ​ที่​วิ่ง​สวนมา

ไฟ​หน้าแบบ LED*

ถ้า​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​มี​ฟังก์ชั่น​การ​ปรับ​อัตโนมัติ ท่าน​ควร​ปรับ​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า โปรด​ดู​ในส่วน "การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ไฟสูง​" รถ​จะต้อง​จอด​อยู่​กับ​ที่​และ​ทำงาน​อยู่​เมื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​ระหว่าง​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​กับ​แบบ​ขับ​ทางด้านซ้าย

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLightsExterior Lights

เลือก Temporary Right Hand Traffic/Temporary Left Hand Traffic


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่