การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

การ​อัพเดตระบบ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​อัพเดต​ระบบ​ใช้​สำหรับ​ส่วนประกอบ​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ของรถ ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์​ของ​ระบบ​พร้อม​ให้บริการ ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

P5-1617-Icon-App screen-OTA

การ​อัพเดต​ระบบ​ทำ​ได้​โดย​ใช้แอพ Download Centre ใน​มุมมอง​แอพพลิเคชั่น​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​จะ​เป็น​การ​เริ่ม​แอพพลิเคชั่น​การ​ดาวน์​โหลด​ใน​มุมมอง​ย่อย​ที่​ด้านล่าง​ของ​มุมมอง​หน้าหลัก ถ้า​ยัง​ไม่ได้​ทำ​การ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ที่​มี​อยู่ นับตั้งแต่​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ครั้ง​ล่าสุด ระบบ​จะ​ทำ​การค้นหา ถ้า​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​กำลัง​ดำเนิน​อยู่ จะ​ไม่​มี​ทำ​การ​ค้นหาใดๆ ไอ​คอน​ใน​ปุ่ม​ของ​แอพพลิเคชั่น​การ​ดาวน์โหลด System updates จะ​แสดง​จำนวน​ของ​การ​อัพเดต​ที่​มีอยู่ การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​จะ​เป็น​การ​แสดง​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​สามารถ​ติดตั้ง​ลง​ใน​รถได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​คำตอบ​ของ​คำถาม​ที่​พบ​บ่อย​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน และ​เพื่อ​ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดต​ของ​ระบบ​บางอย่าง ให้​ไปที่ support.volvocars.com

เพื่อให้​สามารถ​ทำ​การ​อัพเดต​ระบบ​ได้ รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต โปรด​ดู​ในส่วน "รถ​แบบออนไลน์"

การ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​งาน​ไว้​เมื่อ​รถ​ออกมา​จากโรงงาน

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

บันทึก

การ​อัพเดต​อาจ​หยุด​ลง​เมื่อ​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง OFF และ​ออก​จากรถ

อย่างไร​ก็​ตาม การ​อัพเดต​ไม่​จำเป็นต้อง​เสร็จ​สิ้น​ก่อนที่​จะ​ท่าน​จะ​ออก​จาก​รถ​ก็​ได้ เนื่องจาก​การ​อัพเดต​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อเมื่อ​ท่าน​ใช้​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบทั้งหมด

เลือก Install all ที่​ด้านล่าง​ของรายการ

ถ้า​ไม่​มี​รายการ​ที่​ต้องการ จะ​สามารถเลือก Install all ที่ปุ่ม System updates แทนได้

อัพเดต​โปรแกรม​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบ​แต่​ละโปรแกรม

เลือก Install สำหรับ​ซอฟต์แวร์​ที่ต้องการ

การ​ยกเลิก​การ​ดาวน์โหลด

แตะที่ X ใน​ตัว​แสดง​การ​ดำเนินการ​ที่​แสดง​ขึ้น​แทนที่ปุ่ม Install เมื่อ​เริ่ม​การ​ดาวน์โหลด

โปรด​ทราบ​ว่า​ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ได้​เฉพาะ​การ​ดาวน์​โหลด​เท่านั้น ถ้า​ช่วง​การ​ติดตั้ง​เริ่มต้น​ขึ้น​แล้ว จะ​ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การ​ดำเนินการ​นี้ได้

การ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ในเบื้องหลัง

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง:

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SystemDownload Centre

ยกเลิก​การเลือก Auto Software Update

ถ้า​มี​การ​อัพเดต​พร้อม​ใช้​งาน ข้อความ New software updates available จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง การ​แตะ​ที่​ข้อความ​จะ​เป็น​การ​เริ่ม​แอพพลิเคชั่น​การ​ดาวน์​โหลด​ใน​มุมมอง​ย่อย​ที่​ด้านล่าง​ของ​มุมมอง​หน้าหลัก ทันที​ที่​แอพพลิเคชั่น​การ​ดาวน์​โหลด​เริ่ม​ทำงาน ไอ​คอน​ในปุ่ม System updates ของ​แอพพลิเคชั่น​การ​ดาวน์​โหลด​จะ​แสดง​จำนวน​ของ​การ​อัพเดต​ที่​มีอยู่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่