การ​บรรทุกสัมภาระ

แผง​ปิด​ห้อง​เก็บสัมภาระ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​ตำแหน่ง​ยืด​ออก แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​มองเห็น​ภายใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระได้

การใส่

P5-1617-V90-load cover installing

เสียบ​ปลาย​ด้าน​หนึ่ง​ของ​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เข้า​ไป​ใน​ร่อง​ที่​แผง​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

จากนั้น ให้​เสียบ​ส่วน​ปลาย​อีก​ด้าน​หนึ่ง​เข้า​ไป​ใน​ร่อง​ที่​แผง​ด้าน​ข้างบน​ด้าน​ตรงข้าม

กด​ส่วน​ปลาย​ลง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ลง โดย​กด​ลง​ที​ละด้าน

เมื่อ​ได้​ยินเสียง "คลิ๊ก​" และ​เครื่องหมาย​สี​แดง​บน​ส่วน​ปลาย​แต่​ละ​ด้าน​หายไป นั่น​หมายความ​ว่า​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เข้า​ตำแหน่ง​แล้ว ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยึด​เข้า​อย่าง​แน่นหนา

P5-1617-V90-load cover front flap

พับ​จาน​ซี​ลด้าน​หน้า​ของ​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ไป​ทางด้านหน้า​เพื่อ​กำจัด​ช่องว่าง​ระหว่าง​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​กับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งด้านหลัง

ถ้า​ต้องการ​ใช้​ตา​ข่ายนิรภัย* ใน​เวลา​เดียวกัน​กับ​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ จะต้อง​ติดตั้ง​ตา​ข่าย​นิรภัยก่อน

การ​ใช้งาน

ตำแหน่ง​ยืด​ออก​ของ​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​มี​สอง​ตำแหน่ง นั่น​คือ ตำแหน่ง​ปิด​ทั้งหมด​และ​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุก​สัมภาระ ซึ่ง​แผง​ปิด​จะ​ยืด​ออก​บางส่วน​เพื่อให้​ยื่น​มือ​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ได้​ง่ายขึ้น

ตำแหน่ง​ปิดทั้งหมด

P5-1617-V90-load cover full expansion

จับ​ที่​มือ​จับ​แล้ว​ดึง​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ออก​โดย​ให้​แผง​ปิด​เลื่อน​ไป​บน​แผง​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ ดึง​ไป​จนถึง​ตำแหน่งสุด

สอด​สลัก​ยึด​ของ​ฝา​ปิด​เข้า​ไป​ใน​ร่อง​ใน​แผงด้านข้าง ปล่อย​ออก ใน​ขณะเดียวกัน​ให้​เอียง​มือ​จับ​ขึ้น​ด้านบน​เล็กน้อย​เพื่อให้​สลัก​ยึด​เกี่ยว​เข้าที่

แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ถูก​ล็อค​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ปิดทั้งหมด

โหมด​การ​บรรทุกสัมภาระ

จาก​ตำแหน่ง​ที่​ปิดทั้งหมด:

P5-1646-V90-load cover half expansion other solution

จับ​มือ​จับ​เพื่อ​ปลด​สลัก​ยึด​ออก​จาก​ขอเกี่ยว

แผง​ปิด​จะ​ร่น​เข้า​จนกระทั่ง​หยุด​ลง​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุกสัมภาระ

การ​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​ปิด​ทั้งหมด​จาก​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุกสัมภาระ:

จับ​มือ​จับ​แล้ว​ดึง​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ไป​ที่​ตำแหน่งสุด

ปล่อย​มือ​จับ​เพื่อให้​สลัก​ยึด​เกี่ยว​เข้า​กับ​ขอเกี่ยว

แผง​ปิด​จะ​ล็อค​เข้า​ที่​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุกสัมภาระ

เมื่อ​มี​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบอัตโนมัติ* ฝา​ปิด​จะ​ร่น​เข้า​จาก​ตำแหน่ง​ปิด​ทั้งหมด​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุก​สัมภาระ​ทุก​ครั้ง​ที่​เปิด​ประตู​ท้าย และ​จะ​ยืด​ออก​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ปิด​ประตูท้าย ฝา​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ตรวจจับ​ว่า​มี​สิ่ง​ใด​กีด​ขวาง​การ​เคลื่อนที่​หรือไม่ และ​จะ​ร่น​เข้า​โดยอัตโนมัติ

บันทึก

แผง​ปิด​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​อาจ​ไม่​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​อุณหภูมิห้อง​โดยสาร​อยู่​ใน​ระดับต่ำ

สำคัญ

ห้าม​บรรทุก​สิ่งของ​ใดๆ บน​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บสัมภาระ

สำคัญ

ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​การ​ชน​กระแทก​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบอัตโนมัติ*

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​บรรทุก​สัมภาระ​ขนาด​ใหญ่​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบอัตโนมัติ* จะ​เลื่อน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ร่น​เข้า​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​กับสัมภาระ

การ​ร่นเข้า

จาก​ตำแหน่ง​ที่​ปิดทั้งหมด:

ยก​มือ​จับ​ขึ้น​และ​ดึง​ไป​ข้าง​หลัง​เพื่อ​ปลด​ออก​จาก​สลัก​ยึด​ของ​แผง​ปิด​สัมภาระ จากนั้น​ปล่อย​มือจับ

จาก​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บรรทุกสัมภาระ

จับ​ที่​มือ​จับ แล้ว​ดึง​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​ร่อง​ออก จากนั้น​ดึง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปิดทั้งหมด ยก​มือ​จับ​ขึ้น และ​ดึง​ไป​ข้าง​หลัง​เพื่อ​ปลด​ออก​จาก​สลัก​ยึด จากนั้น​ปล่อย​มือจับ

ร่น​แผง​ปิด​พร้อม​ด้วย​สลัก​ยึด​ที่​ด้าน​นอก​ของ​แผง​ด้านข้าง​จนกระทั่ง​แผง​ปิด​หยุด​ที่​ตำแหน่ง​ร่นเข้า

โปรด​ทราบ​ว่า แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบ​ร่น​เข้า​ได้​อาจ​บด​บัง​ทัศน​วิสัย​ทาง​ด้านหลังได้

การถอด

ใน​ตำแหน่ง​ร่นเข้า:

กด​ปุ่ม​ที่​ส่วน​ปลาย​ด้าน​หนึ่ง​ของ​แผง​ปิด​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ที่​ร่น​เข้า​อยู่ แล้ว​ยก​ออก​จาก​ปลาย​ด้านนั้น

เอียง​แผง​ปิด​ขึ้นด้านบน/ออก​อย่างระมัดระวัง

ปลาย​อีก​ด้าน​หนึ่ง​จะ​หลุด​ออก​โดย​อัตโนมัติ และ​ท่าน​สามารถ​ยก​แผง​ปิด​ออก​จาก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่