การ​บรรทุกสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตา​ข่าย​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​อย่างกระทันหัน

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

P5-1617-V90-load net overview

เพื่อ​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​ตามที่​อธิบาย​ไว้​ด้านล่างนี้

ตา​ข่าย​นิรภัย​ทำ​จาก​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง​และ​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ได้​สองตำแหน่ง:

  • การ​ติดตั้งด้านหลัง - ด้านหลัง​ที่​นั่งด้านหลัง
  • การ​ติดตั้งด้านหน้า - ด้านหลัง​ที่​นั่งด้านหน้า

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สิ่งของ​ต่างๆ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​แน่น รวมทั้ง​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การใส่

การ​ติดตั้งด้านหลัง

P5-1617-V90-load net installing rear position

ถ้า​จำเป็น ให้​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า​เพื่อ​ช่วย​ให้​ติดตั้ง​ได้​ง่ายขึ้น

วาง​ส่วน​ปิด​ท้าย​ตลับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ลง​เหนือ​หู​ยึด​ใน​ร่อง​ของ​แผง​ปิดด้านข้าง กด​ส่วน​ปิด​ท้าย​ลง​ที​ละข้าง ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยึด​ตลับ​ไว้​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

ดึง​ตา​ข่ายขึ้น

เกี่ยว​หู​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​บริเวณ​ด้านหลัง แล้ว​ดัน​หู​ยึด​ไป​ทางด้านหน้า​จนถึง​ตำแหน่งสุด

เกี่ยว​หู​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​ด้าน​ตรง​ข้าม แล้ว​ดัน​ไป​ทางด้านหน้า​จนถึง​ตำแหน่งสุด

การ​ติดตั้งด้านหน้า

P5-1617-V90-load net installing front position

พับ​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ไปข้างหน้า

จัด​แนว​ราง​ยึด​ตลับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ด้านหน้า​ห่วง​ยึด​ของ​พนักพิง

เลื่อน​ตลับ​เข้า​ไป​ใน​ห่วงยึด

ดึง​ตา​ข่ายขึ้น

เกี่ยว​หู​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​บริเวณ​ด้านหน้า แล้ว​ดัน​หู​ยึด​ไป​ทางด้านหน้า​จนถึง​ตำแหน่งสุด

เกี่ยว​หู​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​ด้าน​ตรง​ข้าม แล้ว​ดัน​ไป​ทางด้านหน้า​จนถึง​ตำแหน่งสุด

การ​ถอด​และ​การ​เก็บรักษา

ปลด​ตา​ข่าย​นิรภัย​ออก​จาก​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​โดย​การ​ดัน​หู​ยึด​ไป​ทางด้านหลัง ปล่อย​ให้​ตา​ข่าย​ม้วน​กลับ​เข้า​ไป​ในตลับ

P5-1617-V90-load net release button

การ​ติดตั้งด้านหลัง:

กด​ปุ่ม​ที่​แต่​ละ​ด้าน​ของ​ตลับ​เพื่อ​ปลด​ส่วน​ปิด​ท้าย​ออก​จาก​หูยึด ยก​ตา​ข่าย​นิรภัยออก

การ​ติดตั้งด้านหน้า:

เลื่อน​ตลับ​ออก​จาก​หู​ยึด​แล้ว​ยก​ตา​ข่าย​นิรภัยออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่