การ​บรรทุกสัมภาระ

ตะแกรงนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​เข้า​ไป​ใน​ห้องผู้โดยสาร

ตะแกรง​นิรภัย​ได้รับ​การ​ทดสอบ​การ​ชน​ตาม​ข้อกำหนด​ตามกฎหมาย ECE R17 และ​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ที่​เข้มงวด​ของ​วอลโว่

P5-1646-V90-steel safety grille overview

เพื่อ​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตะแกรง​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้องเสมอ

คำเตือน

ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใด​ก็​ตาม ห้าม​ไม่ให้​ผู้ใด​อยู่​ภายใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​โดยเด็ดขาด ทั้งนี้​ก็​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​เมื่อ​เบรก​อย่าง​แรง​หรือ​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุขึ้น

การใส่

ก่อนที่​จะ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ตะแกรง​นิรภัย​เป็น​ครั้ง​แรก จะต้อง​เปลี่ยนตัว​ยึด​พลาสติก​ที่​หลังคา​ที่​มี​อยู่​เดิม​ไป​เป็น​ตัว​ยึด​ที่​ทำ​จาก​เหล็กเสียก่อน วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เพื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยนตัว​ยึด​ที่​หลังคานี้

พับ​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ไปข้างหน้า

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ตะแกรง​นิรภัย​หัน​ไป​ใน​ทิศทาง​ที่ถูกต้อง ยก​ตะแกรง​นิรภัย​เข้า​ผ่าน​ทาง​ประตู​ด้านหลัง​ด้าน​ใด​ด้านหนึ่ง

P5-1646-V90-safety grill attachment

จัด​วาง​ตำแหน่ง​หู​ยึด​ของ​ตะแกรง​นิรภัย​บน​ตัว​ยึด​ที่หลังคา

ขั้นตอน​ต่อไป​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ง่าย​ขึ้น​ถ้า​มี​คน​สอง​คน​ช่วยกัน​จับ​ตะแกรง​นิรภัย​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่ถูกต้อง

P5-1646-V90-safety grill attachment step 2

ติดตั้ง​สก​รู​แล้ว​ขัน​ให้แน่น ทำ​แบบ​เดียวกัน​ที่​อีก​ด้านหนึ่ง

ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยึด​ตะแกรง​นิรภัย​อย่าง​แน่น​หนาแล้ว

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​เครื่องมือ​ที่​ต้อง​ใช้​และ​วิธีติดตั้ง/ถอด โปรด​ดู​คำแนะนำ​ใน​การติดตั้งคำแนะนำ​ใน​การ​ติดตั้งหมายเลข 31659257 ที่​จัด​มา​ให้​เมื่อ​ซื้อ​ครั้งแรก

สำคัญ

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ไม่​สามารถ​พับ​ขึ้น​หรือ​ลง​ได้​เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ที่​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่