การ​บรรทุกสัมภาระ

ตะขอ​แขวนถุง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะขอ​แขวน​ถุง​พร้อม​ด้วย​สาย​รัด​ยาง​จะ​ทำ​ให้​ถุง​อยู่​กับ​ที่ และ​ป้องกัน​ไม่ให้​ถุง​หล่น​ลง​มา ซึ่ง​ทำ​ให้​สิ่งของ​ใน​ถุง​กระจัด​กระจาย​อยู่​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ใต้​ฝา​ปิด​ที่​บริเวณพื้น*

P5-1617-V90-bag holder under load floor

ภายใน​ฝา​ปิด​จะ​มี​ตะขอ​แขวน​ถุง​สอง​ตัว​และ​สาย​รัดยางท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​สาย​รัด​ยาง​เพิ่มเติม​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่ หนึ่ง​เส้น ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ฝา​ปิด​ที่​บริเวณ​พื้น​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ สาย​รัด​สามารถ​ติดตั้ง​ได้​สี่​ตำแหน่งด้วยกัน

ยก​ฝา​ปิด​ขึ้น​เพื่อ​ใช้​ตะขอ​แขวนถุง ยึด​ถุง​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​ใช้​สาย​รัด​ยาง​ที่​จัด​มาให้ ถ้า​ถุง​มี​หู​หิ้ว​และ​มี​ความ​สูง​ที่​เหมาะสม ให้​แขวน​ไว้​กับตะขอ

ทางด้านข้าง

P5-1617-V90- bag holder in side panel

ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​มี​ที่​แขวน​ถุง​อยู่​บน​แผง​ปิด​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ด้าน​ละ​สองตัว

สำคัญ

ตะขอ​แขวน​ถุง​สามารถ​รับ​น้ำหนัก​ได้สูงสุด 5 กก.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่