การ​ช่วยเหลือคนขับ

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน

ทัศน​วิสัย​ที่ลดลง

กล้อง​มี​ข้อจำกัด​ที่​คล้ายคลึง​กับ​ดวงตา​ของ​มนุษย์ นั่น​คือ สามารถ "มองเห็น​" ได้​น้อยลง​เมื่อ​มี​หิมะ​ตก​หรือ​ฝน​ตกหนัก​, มี​หมอก​หรือ​พายุ​ฝุ่น​หนา หรือ​มี​เกล็ดหิมะ ใน​สภาพ​เหล่านี้ การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ที่​ต้อง​ใช้​กล้อง​จะ​ลดลง​อย่าง​มาก หรือ​หยุด​ทำงานชั่วคราว

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​รถ​ที่​แล่น​สวนมา​, แสง​สะท้อน​จาก​ช่อง​ทางเดินรถ​, หิมะ​หรือ​น้ำแข็ง​บน​พื้นผิวถนน​, พื้นผิว​ถนน​ที่​สกปรก หรือ​เครื่องหมาย​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​ไม่​ชัดเจน อาจ​ลด​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ของ​กล้อง​ได้​อย่าง​มาก เมื่อ​มี​การ​ใช้​กล้อง​ตรวจสอบ​ช่องทางเดิน​รถ​เพื่อ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่จักรยาน​, สัตว์​ขนาด​ใหญ่ และ​รถ​คันอื่น

ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​กล้อง​ถูกบัง

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera

บริเวณ​ที่​ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​จะต้อง​ไม่​มี​สติกเกอร์​, วัตถุ​, ฟิล์ม​กันแสง และ​อื่นๆ ติดอยู่

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ของ​รถ​จะ​อยู่​ด้าน​ใน​ที่​ส่วนบน​ของ​กระจกหน้า

สำคัญ

ห้าม​ติด​หรือ​ยึด​สิ่ง​ใด​ที่​ด้าน​นอก​หรือ​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าที่​บริเวณ​ด้านหน้า​และ​รอบๆ กล้อง​และ​ชุดเรดาร์ — การ​ทำ​เช่นนี้​อาจ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ต่างๆ ที่​ใช้​กล้อง​และ​เรดาร์ได้

กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​จะ​ลด​ระดับลง​, หยุด​การ​ทำงาน​ทั้งหมด หรือ​ให้​การ​ตอบสนอง​การ​ทำงาน​ที่​ไม่ถูกต้อง

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

ถ้า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​สัญลักษณ์​นี้​พร้อม​ด้วยข้อความ Windscreen sensorSensor blocked, see Owner's manual กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้าได้

ตาราง​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​ของ​สาเหตุ​ที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​ข้อความ​ที่​แสดง​ขึ้น พร้อม​กับ​การ​แก้ไข​ที่เหมาะสม:

สาเหตุ

การแก้ไข

พื้นผิว​ของ​กระจก​หน้าที่​ด้านหน้า​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​สกปรก​หรือ​ปก​คลุม​ด้วย​น้ำแข็ง​หรือหิมะ

ทำ​ความ​สะอาด​สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​จาก​ผิว​กระจก​หน้าที่​บริเวณ​ด้านหน้า​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

หมอก​หนา​และ​ฝน​ตก​หนัก​หรือ​หิมะ​จะ​ปิด​กั้น​สัญญาณ​เรดาร์​หรือ​มุมมองกล้อง

ไม่​ต้อง​ทำ​การ​แก้ไขใด บางครั้ง​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​จะ​ไม่​ทำงาน​ในขณะ​ฝน​หรือ​หิมะ​ตกหนัก

น้ำ​หรือ​หิมะ​จาก​พื้น​ถนน​หมุน​ขึ้น​และ​ปิด​กั้น​สัญญาณ​เรดาร์​หรือ​มุมมองกล้อง

ไม่​ต้อง​ทำ​การ​แก้ไขใด บางครั้ง​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​จะ​ไม่​ทำงาน​เมื่อ​ขับ​รถ​บน​พื้น​ถนน​ที่​เปียก​มาก​หรือ​มี​หิมะ​ปก​คลุมอยู่

มี​สิ่ง​สกปรก​ระหว่าง​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้า​และ​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้าที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​ครอบ​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​รถ​ที่​แล่น​สวนมา

ไม่​ต้อง​ทำ​การ​แก้ไขใด ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ดีขึ้น

บันทึก

รักษา​กระจก​หน้าที่​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ

อุณหภูมิสูง

ใน​อุณหภูมิ​สูง หลังจาก​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​อาจ​หยุด​ทำงาน​ชั่วคราว​เป็นเวลา 15 นาที ทั้งนี้​เพื่อป้ง​กัน​ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​ชุด​กล้อง​และเรดาร์ ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​จะ​เริ่มต้น​ทำงาน​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​อุณหภูมิ​ลดลงเพียงพอ

กระจก​หน้า​ชำรุดเสียหาย

สำคัญ

ถ้า​มี​รอยแตกร้าว​, รอย​ขูด​ขีด หรือ​รอย​กระเทาะ​จาก​สะเก็ด​หิน​ใน​กระจก​หน้าที่​บริเวณ​ด้านหน้าของ "บริเวณตรวจสอบ​" ของ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง โดย​มีขนาดประมาณ 0.5 x 3.0 มม. หรือ​ใหญ่​กว่า​นี้ ท่าน​จะต้อง​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​กระจก​หน้า โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​ไม่​ทำ​การ​แก้ไข อาจ​ส่งผล​ให้​ประสิทธิภาพ​ของ​ระบบ​การ​สนับสนุน​คนขับ​ที่​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ลดลงได้

กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​จะ​ลด​ระดับลง​, หยุด​การ​ทำงาน​ทั้งหมด หรือ​ให้​การ​ตอบสนอง​การ​ทำงาน​ที่​ไม่ถูกต้อง

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ทำงานล้มเหลว​, ทำงาน​ไม่​ครบถ้วน หรือ​การ​ทำงาน​ด้วย​ประสิทธิภาพ​ที่​ลดลง​ของ​ระบบ​สนับสนุน​คนขับ​ที่​ใช้​ชุด​เรดาร์ ให้​ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  • วอลโว่ไม่แนะนำ​ให้​ซ่อม​รอยแตกร้าว​, รอย​ขูด​ขีด หรือ​รอย​กระเทาะ​จาก​สะเก็ด​หิน​ที่​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์ แต่​ควร​เปลี่ยน​กระจก​หน้า​ทั้ง​แผ่นแทน
  • ก่อน​เปลี่ยน​กระจก​หน้า กรุณา​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า มี​การ​สั่ง​กระจก​หน้าที่ถูกต้อง
  • ต้อง​ติดตั้ง​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บัง​ลม​ชนิด​เดียวกัน​หรือ​กระจก​บัง​ลม​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​จาก​วอล​โว่​ใน​ระหว่าง​การเปลี่ยน

สำคัญ

เมื่อ​เปลี่ยน​กระจก​หน้า จะต้อง​ทำ​การ​ปรับเทียบ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​อีก​ครั้ง​ที่​ศูนย์บริการ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ระบบ​ทั้งหมด​ที่​ใช้​กล้อง​และ​เรดาร์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

การ​ซ่อมบำรุง

เพื่อให้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง กระจก​หน้าที่​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​จะต้อง​สะอาด​โดย​ไม่​มีฝุ่น​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​เกาะ​อยู่ และ​ควร​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​สะอาด​และ​แชมพู​ล้าง​รถ​เป็นประจำ

บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​บัง​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​จะ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ลดลง และ​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ทำ​การ​วัดได้

กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​จะ​ลด​ระดับลง​, หยุด​การ​ทำงาน​ทั้งหมด หรือ​ให้​การ​ตอบสนอง​การ​ทำงาน​ที่​ไม่ถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่