การ​ช่วยเหลือคนขับ

ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภายใน​รถ​จะ​มี​ระบบ​การ​สนับสนุน​คนขับ​ระบบ​ต่างๆ ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้​ทั้ง​ใน​แบบ​แอค​ทีฟ​และ​พาสซีฟ

ระบบ​ต่างๆ จะ​ช่วยเหลือ​คนขับ เช่น ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​หรือ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า​, ป้องกัน​การ​ชน​โดย​การ​เตือน​คนขับ และ​เบรกรถ รวมทั้ง​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จอดรถ

ระบบ​บาง​ระบบ​จะ​ติดตั้ง​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน และ​บาง​ระบบ​จะ​เป็น​ออปชั่นพิเศษ โดย​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่