การ​เตือน​การจราจร​ที่​ตัดผ่าน

Cross Traffic Alert*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Cross Traffic Alert (CTA) คือ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ที่​จะ​เตือน​คนขับ​เกี่ยวกับ​การจราจร​ที่​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​กำลัง​ถอยรถ CTA เป็น​ส่วน​เสริมของ Blind Spot Information (BLIS)

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

หลักการของ CTA

CTA จะ​เสริม​การ​ทำงานของ BLIS โดย​ช่วย​ให้​สามารถ​มองเห็น​การจราจร​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​ทางด้านข้าง เช่น เมื่อ​ถอย​รถ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ เป็นต้น

CTA ถูก​ออกแบบ​มา​ให้​ตรวจจับ​รถยนต์​เป็น​อันดับ​แรก ใน​บาง​สถานการณ์​อาจจะ​สามารถ​ตรวจจับ​วัตถุ​ที่​เล็ก​กว่า​เช่น คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​และ​คน​เดิน​ถนน ได้

CTA จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​เคลื่อน​ถอย​หลัง​หรือ​มี​เข้า​เกียร์​ถอย​หลังเท่านั้น

ถ้า CTA ตรวจ​พบว่า​มี​สิ่ง​ใด​กำลัง​เคลื่อนที่​ผ่าน​จาก​ด้าน​หนึ่ง จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบดังนี้:

  • สัญญาณเสียง - เสียง​จะ​ดัง​ขึ้น​ที่​ลำโพง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ขึ้นอยู่​กับ​ทิศทาง​ที่​สิ่ง​นั้น​เคลื่อนผ่าน
  • ไอ​คอน​เรือง​แสง​ในภาพกราฟิก PAS บนจอแสดงผล
  • ไอ​คอน​ใน​มุมมอง​ด้าน​บนสุด​บน​กล้อง​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol

ไอคอน CTA เรือง​แสง​ในภาพกราฟิก PAS บนจอแสดงผล

คำเตือน

CTA เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

CTA ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

CTA จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​ถอย​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่