การ​เตือน​การจราจร​ที่​ตัดผ่าน

ข้อความของ Blind Spot Information* และ Cross Traffic Alert*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Blind Spot Information (BLIS) และ Cross Traffic Alert (CTA) สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​คือตัวอย่าง

ข้อความ

ความหมาย

Blind spot sensor

Service required

ระบบ​ไม่​ทำงานตามปกติ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Blind spot system off

Trailer attached

มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงานของ BLIS และ CTA เนื่องจาก​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่