ข้อมูล​จุดบอด

Blind Spot Information*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Blind Spot Information (BLIS) ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ทำ​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​รถ​ที่​อยู่​ทาง​ด้านข้าง​ค่อน​ไป​ทางด้านหลัง และ​ทาง​ด้านข้าง​ของ​รถ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​ขับ​ขี่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่อง

BLIS เป็น​ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือ​คนขับ​ซึ่ง​จะ​เตือน​คนขับเกี่ยวกับ:

  • รถ​คัน​อื่น​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​จุด​บอด​ของรถ
  • ซึ่ง​วิ่ง​เข้า​มา​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ที่​ติด​กับรถ
P5-1507-BLIS Mirror

ตำแหน่ง​ของไฟ BLIS

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ใน​แบบ​เค้า​ร่าง โดย​รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟแสดง
ปุ่ม BLIS ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ใช้​ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน
P5-1507-BLIS Princip

หลักการของ Blind Spot Information

บริเวณ​ที่​อยู่​ใน​จุดบอด
บริเวณ​สำหรับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชัน BLIS จะ​ทำงาน​ที่ความเร็วสูงกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ระบบ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ตอบสนองเมื่อ:

  • รถ​ของ​ท่าน​ถูก​แซง​โดย​รถ​คันอื่น
  • รถ​คัน​อื่น​วิ่ง​เข้า​มา​ใกล้​รถ​ของ​ท่าน​อย่างรวดเร็ว

เมื่อ BLIS ตรวจ​พบ​รถ​คัน​อื่นในบริเวณ 1 หรือ​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​ใกล้​อย่าง​รวดเร็วในบริเวณ 2 ไฟ​แสดง​บน​กระจก​มอง​ข้าง​ด้าน​นั้นๆ จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​ติด​สว่าง​ค้างอยู่ ถ้า​คนขับ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​ที่​ด้าน​เดียวกับ​ที่​มี​การ​เตือน​ไว้ ไฟ​แสดง​จะ​เปลี่ยน​จาก​การ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​การ​กะพริบ​โดย​ใช้​ระดับ​ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​ที่​มากขึ้น

บันทึก

ไฟ​ด้าน​ที่​ระบบ​ตรวจ​พบ​รถยนต์​คัน​อื่น​จะ​ติด​สว่างขึ้น ไฟ​ทั้ง​สอง​จะ​ติด​สว่าง ถ้า​มี​การ​แซง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​รถ​ใน​เวลาเดียวกัน

คำเตือน

Blind Spot Information จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

Blind Spot Information จะ​ไม่​ทำงาน​เมื่อ​รถ​กำลัง​ถอยหลัง

คำเตือน

Blind Spot Information เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

Blind Spot Information ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

Blind Spot Information จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ

คำเตือน

ระบบ​นี้​จะ​เป็น​ส่วน​เสริม​ของ​รูปแบบ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มอง​หลัง โดย​ไม่ได้​เป็น​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​แต่​อย่างใด สิ่ง​นี้​ไม่​สามารถ​ทดแทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับได้ คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​เปลี่ยน​ช่องทางการ​ขับ​ขี่​ให้​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัยเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่