ข้อมูล​จุดบอด

ข้อจำกัดของ Blind Spot Information*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Blind Spot Information (BLIS) อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ตัวอย่าง​ของ​ข้อจำกัดต่างๆ:

  • สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​อยู่​อาจ​ลด​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​และ​ทำ​ให้​สัญญาณ​เตือน​ไม่​ทำงานได้
  • BLIS จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์​สำหรับฟังก์ชัน BLIS จะ​อยู่​ภายในส่วนท้าย/กัน​ชน​ที่​แต่​ละ​มุม เซ็นเซอร์​เหล่านี้​จะ​ถูก​ใช้​งาน​ในฟังก์ชัน Cross Traffic Alert (CTA)

P5-1646-S+V90-CrossTrafficAlert Sensor

รักษา​พื้นผิว​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ - ทั้ง​ด้านซ้าย​และ​ด้านขวา รวมถึง​ด้านข้าง​ของรถ

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ด้วย

เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​การ​ทำงาน​ได้​ประสิทธิภาพ​มาก​ที่สุด บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ต้อง​สะอาด​อยู่เสมอ

ห้าม​ติด​วัตถุ​ใดๆ เทป​หรือ​ป้าย​ต่างๆ ใน​บริเวณเซ็นเซอร์

สำคัญ

การ​ซ่อม​ส่วนประกอบ​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA หรือ​การ​ทำ​สี​กัน​ชน​ซ้ำ จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่