ข้อมูล​จุดบอด

สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน Blind Spot Information*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Blind Spot Information (BLIS) สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

P5-1507-BLIS Mirror

ตำแหน่ง​ของไฟ Blind Spot Information

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟแสดง
การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ทำ​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม BLIS ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะ​ที่ปุ่ม BLIS ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

BLIS จะทำงาน/หยุดทำงาน - ไฟ​แสดง​สีเขียว/สี​เทา​จะ​แสดง​ขึ้น​ในปุ่ม

ถ้า​มี​การสั่งงาน BLIS เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ฟังก์ชัน​จะ​ยืนยัน​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​กะพริบ​ไฟ​เลี้ยว​ที่​กระจก​มอง​ข้าง​หนึ่งครั้ง

ถ้า​ได้​ยกเลิก​การทำงาน BLIS เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ และ​เมื่อ​สตาร์ต​รถ​อีก​ครั้ง​ฟังก์ชัน​จะ​ยังคง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​อยู่​และ​ไม่​มี​การ​ติด​สว่าง​ของ​ไฟเลี้ยว

คำเตือน

Blind Spot Information เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

Blind Spot Information ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

Blind Spot Information จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่