ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

Lane assistance

7 ผลลัพธ์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation

ฟังก์ชั่น​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​วิ่ง​ออกไป​นอก​ถนน​โดย​ไม่​ตั้งใจ โดย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ให้​รถ​กลับมา​อยู่​บน​ถนนในทันที

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

หน้าที่​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ก็​คือ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

เปิดใช้/ยกเลิก​การทำงาน Lane Keeping Aid

ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ Lane Keeping Aid (LKA) และ​สามารถ​เลือก​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ย่อย​บาง​ฟังก์ชั่นได้

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน