Lane assistance

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ก็​คือ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​บังคับ​รถ​กลับ​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง และ/หรือ เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​เป็น​จังหวะ​ของพวงมาลัย

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-200 กม./ชม. (40-125 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน

บน​ถนน​ที่​แคบ ฟังก์ชัน​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้ ซึ่ง​ฟังก์ชัน​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์บาย ฟังก์ชัน​จะ​พร้อม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ถนน​กว้างเพียงพอ

P5-1507-DAS Princip för DAC

กล้อง​ตรวจหา​เส้น​ด้านข้าง​ของถนน/เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​ไป​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของตัวเอง

P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นพวงมาลัย

การ​สั่น​ของ​พวงมาลัย​จะ​แตกต่าง​กันออกไป — ยิ่ง​รถ​อยู่​นอก​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​นาน​เท่าใด การ​สั่น​ก็​จะ​นาน​ขึ้นเท่านั้น

โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ตั้ง​ค่า ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงานดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อ​เปิด​ใช้​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยวไว้: เมื่อ​รถ​กำลัง​จะ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ LKA จะ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​การ​จ่าย​แรงบิด​เล็กน้อย​ไป​ที่พวงมาลัย
 2. เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​การ​เตือนไว้: เมื่อ​รถ​กำลัง​จะ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ จะ​มี​การ​เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​เตือน​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

บันทึก

เมื่อ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว จะ​ไม่​มี​การ​เข้า​ควบคุม​พวงมาลัย​หรือ​การ​เตือน​จาก​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

คำเตือน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​เพียง​แค่​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​ทำงาน​ใน​สภาพ​การ​ขับขี่​, สภาพจราจร​, สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนนบางอย่าง

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

เงื่อนไข​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว LKA คือ มือ​ทั้ง​สอง​ข้าง​ของ​คนขับ​จะต้อง​อยู่​บน​พวงมาลัย ระบบ​จะ​ตรวจสอบ​สภาพ​เงื่อนไข​นี้​อยู่ตลอดเวลา

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

ถ้า​คนขับ​ไม่​จับ​พวงมาลัย​ด้วย​มือ​ทั้ง​สอง​ข้าง จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​นี้​พร้อม​ด้วย​ข้อความ​ต่อไปนี้ เพื่อ​แจ้ง​ให้​คนขับ​เข้า​ควบคุม​รถ​อย่างเต็มที่

 • Lane Keeping Aid Apply steering

ถ้า​คนขับ​ไม่​เริ่ม​ควบคุม​พวงมาลัย สัญลักษณ์​จะ​แสดง​ขึ้น​อีก​ครั้ง ร่วมกับ​เสียง​เตือน​และ​ข้อความนี้:

 • Lane Keeping Aid Standby until steering applied

ถ้า​คนขับ​ยัง​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​การ​แจ้ง​ให้​เริ่ม​ควบคุมพวงมาลัย LKA จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย - ฟังก์ชัน​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​จนกว่า​คนขับ​จะ​เริ่ม​เข้า​ควบคุม​รถ​อีกครั้ง

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ไม่ทำงาน

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ช่วย​เกี่ยวกับ​ช่อง​ทางเดิน​รถ​จะ​ยอม​ให้​รถ​เคลื่อนที่​ผ่าน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ได้​โดย​ไม่​มี​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ทั้ง​โดย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​หรือ​การ​เตือน เช่น เมื่อ​มี​การ​ใช้​ไฟ​เลี้ยว หรือ​การ​ขับ​ข้าม​ช่อง​ทางเดิน​รถ​บน​ทาง​โค้ง เป็นต้น

ข้อจำกัด

ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ยากลำบาก ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ใน​กรณี​เช่นนี้ ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชันนี้

ตัวอย่าง​ของ​สภาพ​เช่นนี้ เช่น:

 • การ​ซ่อมถนน
 • สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว
 • พื้นผิว​ถนน​ที่​ไม่ดี
 • ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่ที่ "ฉับไว​" อย่างมาก
 • สภาพ​อากาศ​ไม่​ดี​และ​ทัศน​วิสัย​ที่​แย่ลง
 • ขอบ​โค้ง​หรือ​เส้น​อื่น​ที่​นอกเหนือจาก​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ
 • ถนน​ที่​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ไม่​ชัดเจน​หรือไม่​มี​เส้นแบ่ง

บันทึก

ฟังก์ชั่น​นี้​ใช้​ชุด​กล้อง​ของ​รถ ซึ่ง​อาจ​มี​ข้อจำกัด​ทั่วไป​ระดับ​หนึ่ง โปรด​ดู​ในส่วน "ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่