Lane assistance

การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชั่น​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​วิ่ง​ออกไป​นอก​ถนน​โดย​ไม่​ตั้งใจ โดย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ให้​รถ​กลับมา​อยู่​บน​ถนนในทันที

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-140 กม./ชม. (40-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ/เส้น​ขอบ​ถนน​ที่ชัดเจน

กล้อง​สแกน​ขอบ​ถนน​และ​เส้น​ขอบ​ถนน​ที่​ทาสีไว้ ถ้า​รถ​กำลัง​จะ​วิ่ง​ผ่าน​ขอบ​ถนน การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​จะ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ให้​รถ​กลับ​เข้า​มา​อยู่​บน​ถนนในทันที นอกจากนั้น ถ้า​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​บังคับ​เลี้ยว​ไม่​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน ระบบ​จะ​สั่งงาน​การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​เบรกด้วย

การ​ควบคุม​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​จะ​ไม่​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​หรือ​การ​เบรก​ถ้า​มี​การ​เปิด​ไฟเลี้ยว ถ้า​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​คนขับ​กำลัง​ขับ​ขี่​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ฉับ​ไว การ​ทำงาน​ของ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​จะ​ถูก​ยกเลิก​เป็น​เวลาสั้นๆ

การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​มี​สองระดับ:

 • ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เพียง​อย่างเดียว
 • ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​พร้อม​การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การเบรก

การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​พร้อม​การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-1

Run-off Mitigation เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​พร้อม​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​และ​การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การเบรก

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-2

Run-off Mitigation เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​และ​การเบรก

การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​เบรก​จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​ที่​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่เพียงพอ แรง​เบรก​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​ตาม​สถานการณ์​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​ในขณะนั้น

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation

ฟังก์ชัน​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​เลือก​ได้ คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่จะ "เปิด​" หรือ "ปิด​" การ​ทำงาน​ได้​โดย​การ​ลาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ลง​มา และ​ค้นหา​สิ่งต่อไปนี้:

Settings My Car IntelliSafe Lane Assistance

ใน​การ​สั่งงาน​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน:

 • เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมายที่ Run-off Mitigation, Assistance in case of road departure ฟังก์ชัน​จะ​ได้รับ​การ​เปิด​ใช้งาน

การ​ตั้ง​ค่า​ใน​ปัจจุบัน​ของ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์​จะ​ยัง​ทำงาน​อยู่​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใน​ครั้งถัดไป

ข้อจำกัด​ของ​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน Run-off Mitigation

ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ยากลำบาก การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ใน​กรณี​เช่นนี้ ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชันนี้

ตัวอย่าง​ของ​สภาพ​เช่นนี้ เช่น:

 • การ​ซ่อมถนน
 • สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว
 • ถนนแคบ
 • พื้นผิว​ถนน​ที่​ไม่ดี
 • ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่ที่ "ฉับไว​" อย่างมาก
 • สภาพ​อากาศ​ไม่​ดี​และ​ทัศน​วิสัย​ที่​แย่ลง
 • ถนน​ที่​เส้น​ขอบ​ถนน​ไม่​ชัดเจน​หรือไม่​มี​เส้น​ขอบถนน
 • ขอบ​เป็น​สัน​หรือ​มี​เส้น​อื่น​ที่​นอกเหนือจาก​เส้น​ขอบถนน

คำเตือน

ฟังก์ชั่น​การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอก​ถนน​เป็น​เพียง​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​ทำงาน​ใน​สภาพ​การ​ขับขี่​, สภาพการจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

ฟังก์ชั่น​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ที่กั้น​, ราว​กั้น หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ที่​ด้านข้าง​ของ​ถนนได้

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

บันทึก

ฟังก์ชั่น​นี้​ใช้​ชุด​กล้อง​ของ​รถ ซึ่ง​อาจ​มี​ข้อจำกัด​ทั่วไป​ระดับ​หนึ่ง โปรด​ดู​ในส่วน "ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่