Lane assistance

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507-Symbol-LDW/LKA På+Tillgänglig

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นกับสถานการณ์

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​ของ​สัญลักษณ์​และ​สถานการณ์​ที่​สัญลักษณ์​นั้นๆ แสดงขึ้น:

พร้อมทำงาน

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Tillgänglig

พร้อมทำงาน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​เป็น​สีขาว

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​กำลัง​สแกน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ด้าน​หนึ่ง​หรือ​ทั้ง​สองด้าน

ไม่​พร้อมทำงาน

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Otillgänglig

ไม่​พร้อมทำงาน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​เป็น​สีเทา

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ความเร็ว​ต่ำ​เกินไป​หรือ​ถนน​แคบเกินไป

การ​ระบุ​ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว/การเตือน

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - Varning/Styrning

ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว/การเตือน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​เป็นสี

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะแจ้ง​ว่า​ระบบ​กำลัง​ทำ​การ​เตือน และ/หรือ กำลัง​พยายาม​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของตัวเอง

สัญลักษณ์​และข้อความ

ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​คือตัวอย่าง

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Driver support system

Reduced functionality Service required

ระบบ​ไม่​ทำงานตามปกติ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Windscreen sensor

Sensor blocked, see Owner's manual

ความสามารถ​ของ​กล้อง​ใน​การ​สแกน​ถนน​ด้านหน้า​รถลดลง

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Apply steering

ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว LKA ไม่​ทำงาน หาก​คนขับ​ไม่​จับพวงมาลัย ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​และ​บังคับรถf

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Standby until steering applied

LKA ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​จนกว่า​คนขับ​จะ​เริ่ม​บังคับ​รถ​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่