Park Assist

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ช่วย​จอดรถ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

เซ็นเซอร์​ระบบ​ช่วย​จอด​ด้านหน้า​และ​ด้านข้าง​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ส่วน​เซ็นเซอร์​ด้านหลัง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหลัง หรือ​ถ้า​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

P5-1507-PAS På-Av-Knapp

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

คนขับ​ยัง​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​จาก​มุมมอง​กล้อง​ได้​อีกด้วย

แตะ​ที่ปุ่ม Park Assist ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

เมื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ ไฟ​แสดง​สีเขียว/สี​เทา​จะ​แสดง​ขึ้น​ในปุ่ม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่