Park Assist

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

บันทึก

เนื่องจาก​คาน​ลาก​พ่วง​ได้รับ​การ​กำหนดค่า​ร่วมกับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ เมื่อ​ฟังก์ชั่น​ทำ​การ​วัด​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้านหลัง​รถ ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​รวม​ไว้แล้ว

สำคัญ

วัตถุ เช่น โซ่​, เสา​บางๆ ที่​มัน​วาว หรือ​ตัว​กั้น​ที่​ต่ำๆ อาจ​อยู่​ในบริเวณ "เงาสัญญาณ​" และ​เซ็นเซอร์​อาจ​ตรวจ​ไม่​พบ​วัตถุ​เหล่านี้​ชั่วคราว เสียง​ดัง​เป็น​จังหวะ​อาจจะ​หยุด​ลง​โดย​ไม่​คาดคิด​แทนที่​จะ​เปลี่ยนเป็น​เสียง​ดัง​ยาว​ต่อเนื่อง​ตามที่​คาดไว้

เซ็นเซอร์​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​วัตถุ​ที่​สูง เช่น แท่น​ขน​ถ่าย​สัมภาระ​ที่​ยื่น​ออกมาได้

  • ใน​สถานการณ์​เช่นนี้ ให้​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​และ​เลื่อน​รถ​อย่าง​ช้าๆ หรือ​หยุด​การ​เลื่อน​รถ​เพื่อ​จอด​ในขณะ​นั้น​ในทันที เนื่องจาก​มี​ความ​เสี่ยง​สูง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​กับ​รถ​หรือ​วัตถุ​อื่นๆ เนื่องจาก​ข้อมูล​จาก​เซ็นเซอร์​อาจ​ไม่​สามารถ​เชื่อถือ​ได้​ใน​สถานการณ์เหล่านี้

สำคัญ

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ช่วย​จอด​อาจ​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ไม่​ถูกต้อง เนื่องจาก​แหล่งกำเนิด​เสียง​ภายนอก​ที่​ส่ง​ความถี่อัลต​ร้า​โซนิก​ความถี่​เดียวกัน​กับ​ที่​ระบบ​ใช้​ใน​การทำงาน

เช่น เสียงแตร​, ยาง​เปียก​บนถนนราดยาง​, เบรก​ลม และ​เสียง​ท่อ​ไอ​เสีย​จาก​รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

การ​ซ่อมบำรุง

P5-1507-PAP Sensorplacering BirdView

ตำแหน่ง​ของ​เซ็นเซอร์​ช่วยจอด

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

เพื่อให้​ระบบ​ช่วย​จอด​สามารถ​ทำงาน​ได้​ดี​ที่สุด จะต้อง​ทำ​ความ​สะอาด​เซ็นเซอร์​ระบบ​ช่วย​จอด​ด้วย​น้ำ​สะอาด​และ​แชมพู​ล้าง​รถ​เป็นประจำ

บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​เซ็นเซอร์​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ไม่ถูกต้อง​, ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ลง หรือไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้เลย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่