Pilot Assist

Pilot Assist*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Pilot Assist จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ขับ​รถ​ให้​อยู่​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​โดย​ใช้​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว รวมถึง​ช่วย​รักษา​ความเร็ว​ให้​คงที่ ร่วมกับ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า

ฟังก์ชั่น Pilot Assist จะ​ให้​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​ทำ​ให้​ผ่อน​คลาย​มาก​ขึ้น เช่น ใน​ระหว่าง​การ​เดิน​ทางไกล​บน​ทาง​หลวง​ที่​การจราจร​คล่องตัว เป็นต้น

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​จะ​วัด​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​หน้า และ​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

กล้อง​และ​ชุดเรดาร์
ตัว​อ่านระยะห่าง
ตัวอ่าน​, เครื่องหมาย​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

คนขับ​เลือก​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้าที่ต้องการ Pilot Assist จะ​สแกน​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​หน้า​และ​เครื่องหมาย​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​บน​ผิว​ถนน​โดย​ใช้​กล้อง​และ​ชุดเรดาร์ ระบบ​จะ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​พร้อม​กับ​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ ในขณะ​ที่​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จะ​ช่วย​บังคับ​รถ​ให้​อยู่​ใน​ช่องทางเดินรถ

Pilot Assist ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จะ​ตรวจจับ​ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้า​และ​เครื่องหมาย​ช่องทางเดินรถ คนขับ​สามารถ​ปฏิเสธ​คำแนะนำ​การ​หัก​เลี้ยวของ Pilot Assist ได้​ตลอดเวลา และ​บังคับ​รถ​ไป​ใน​ทิศทาง​อื่น เช่น เมื่อ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​หรือ​หลีกเลี่ยง​สิ่ง​กีด​ขวาง​บนถนน

ถ้า Pilot Assist ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ช่องทางเดิน​รถ​ได้​อย่าง​ชัดเจน เช่น ถ้า​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​มอง​ไม่​เห็น​เครื่องหมาย​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ เป็นต้น Pilot Assist จะ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ชั่วคราว แต่​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อเมื่อ​สามารถ​ตรวจจับ​ช่องทางเดิน​รถ​ได้​อีกครั้ง - แต่​ฟังก์ชั่น​การ​ควบคุม​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​อย่างต่อเนื่อง

บันทึก

ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว Pilot Assist จะ​หยุด​ทำงาน และ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อ​อีก​ครั้ง​โดย​ไม่​มี​การ​แจ้ง​เตือนใดๆ

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

สถานะ​ใน​ปัจจุบัน​ของ​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สี​ของ​สัญลักษณ์พวงมาลัย:

• พวงมาลัย 'สีเขียว​' แสดง​ว่า​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ทำงานอยู่

• พวงมาลัย "สีเทา" (ตามที่​แสดง​ในรูป) แสดง​ว่า​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​หยุดทำงาน

คำเตือน

Pilot Assist เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​แบบ​หนึ่ง ซึ่ง​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​สภาพการจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

คนขับ​จะต้อง​สังเกต​สภาพ​การจราจร​อยู่​ตลอดเวลา และ​เข้า​แทรก​การ​ทำงานถ้า Pilot Assist ไม่​ทำ​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ที่​เหมาะสม หรือไม่​รักษา​ความเร็ว​หรือ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่เหมาะสม

โปรด​อ่าน​ส่วน​ทุก​ส่วน​ที่​มี​เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​นี้​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ต่างๆ ของ​ระบบ​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่นนี้

Pilot Assist สามารถ​ใช้ได้​เมื่อ​มองเห็น​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่​ทาสี​ไว้​บน​ผิว​ถนน​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​ช่องทางเดิน​รถ​ได้​อย่าง​ชัดเจนเท่านั้น การ​ใช้​งาน​ใน​สภาพ​อื่นๆ นอกจากนี้ จะ​ทำ​ให้​มี​ความ​เสี่ยง​สูงขึ้น​ใน​การ​เข้า​ไป​สัมผัส​กับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​โดยรอบ ซึ่ง​ฟังก์ชั่น​นี้​ไม่​สามารถ​ตรวจจับได้

คนขับ​เป็น​ผู้​ที่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​ควบคุม​รถ รวมถึง​การ​รักษา​ระยะห่าง​และ​ความเร็ว​รถ​ที่​เหมาะสม​อยู่​เสมอ ถึงแม้ว่า​จะใช้ Pilot Assist อยู่​ก็ตาม

Pilot Assist จะ​ควบคุม​ความเร็ว​ด้วย​การ​เร่ง​ความเร็ว​และ​การเบรก เบรก​อาจ​ส่ง​เสียง​เบาๆ เมื่อ​มี​การ​ใช้​เบรก​เพื่อ​ปรับ​ความเร็ว​ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ

Pilot Assist พยายาม​ที่​จะ​ควบคุม​ความเร็ว​ให้ราบรื่น ใน​สถานการณ์​ที่​จำเป็นต้อง​เบรก​กะทันหัน คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​เบรก​ด้วยตนเอง ใช้​เมื่อ​ความ​แตกต่าง​ของ​ความเร็ว​สูง หรือ​เมื่อ​รถยนต์​คัน​หน้า​ห้าม​ล้อ​อย่างกะทันหัน เนื่องจาก​ข้อจำกัด​ของ​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์ จึง​อาจ​มี​การ​เบรก​โดย​ไม่ได้​คาด​ไว้​หรือ​อาจ​ไม่​มี​การ​เบรก​เลย​ก็ได้

เป้าหมายของ Pilot Assist ก็​คือ เพื่อ​ขับ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ช่อง​เดียวกัน​ที่​ระยะห่าง​ที่​คนขับ​ตั้งไว้ ถ้า​ชุด​เรดาร์​ตรวจ​ไม่​พบว่า​มี​รถ​ใดๆ อยู่​ด้านหน้า รถ​จะ​รักษา​ความเร็ว​ไว้​ที่​ระดับ​ที่​คนขับ​ได้​ตั้ง​ค่า​และ​บันทึกไว้ นอกจากนี้ ยัง​รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้า​เพิ่มขึ้น และ​สูง​กว่า​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ด้วย

สิ่ง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​กระปุก​เกียร์อัตโนมัติ:

  • Pilot Assist สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ตั้งแต่ความเร็ว 0 กม./ชม. จนถึง 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
  • Pilot Assist สามารถ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ได้​ตั้งแต่​ความเร็ว​เกือบ​หยุด​นิ่งจนถึง 140 กม./ชม. (87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

สิ่ง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​กระปุก​เกียร์ธรรมดา:

  • Pilot Assist สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ตั้งแต่ความเร็ว 30 กม./ชม.(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จนถึง 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
  • Pilot Assist สามารถ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ได้​ตั้งแต่ความเร็ว 30 กม./ชม.(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จนถึง 140 กม./ชม.(87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

คำเตือน

Pilot Assist ไม่ใช่​ระบบ​หลีกเลี่ยง​การชน คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​เอง​หาก​ระบบ​ตรวจ​ไม่​พบ​รถ​คันหน้า

Pilot Assist จะ​ไม่​ทำ​การ​เบรก​สำหรับคน​, สัตว์​, สิ่งของ​, รถ​ขนาดเล็ก (เช่น​รถจักรยาน​หรือ​รถ​มอเตอร์ไซด์), รถ​พ่วง​ที่​ต่ำ รวมถึง​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มาหา​, เคลื่อนที่​ช้าๆ หรือ​จอด​อยู่​กับที่

ห้ามใช้ Pilot Assist ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​บางอย่าง เช่น การจราจร​ในเมือง​, บริเวณ​ทางแยก​, บน​ผิว​ถนน​ที่ลื่น​, ถนน​มี​น้ำ​ขัง​หรือ​มี​หิมะ​ละลาย​เป็น​โคลน​อยู่​บน​ถนน​เป็น​จำนวนมาก​, ในขณะ​ที่ฝน/หิมะ​ตกหนัก​, ในขณะ​ที่​ทัศน​วิสัย​การ​ขับ​ขี่​ไม่ดี​, บน​ถนน​คดเคี้ยว​, ถนน​ลื่น หรือ​เมื่อ​มี​รถ​พ่วง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ เป็นต้น

สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​ส่วนประกอบ​ต่างๆ ของ Pilot Assist จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ภาพรวม

ตัวควบคุม

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

ปุ่ม​และ​สัญลักษณ์​ของฟังก์ชัน

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

เพิ่ม​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ หรือสั่งงาน Pilot Assist อีก​ครั้ง​แล้ว​ใช้​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​บันทึก​ไว้ต่อ
สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน Pilot Assist
เปลี่ยนจาก Pilot Assist เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ
ลด​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
เพิ่ม​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า
เปลี่ยน​จาก​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไปเป็น Pilot Assist
ลด​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า
สัญลักษณ์​ของฟังก์ชั่น
สัญลักษณ์​สำหรับ​รถ​เป้าหมาย​และ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
สัญลักษณ์​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ที่ทำงาน/หยุดทำงาน

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507-ACC Mätargrafik

การ​ระบุความเร็ว

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
ความเร็ว​ของ​รถ​คันหน้า
ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​ของ​รถ​ของท่าน

ใน​การ​ดู​ชุด​ของ​สัญลักษณ์​ต่างๆ ที่​ขึ้นกับ​สภาพ​การจราจร โปรด​ดู​ในส่วน "สัญลักษณ์​และ​ข้อความสำหรับ Pilot Assist"

การ​เตือน​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning

เสียง​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การชน

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

สัญญาณเสียง​เตือน​ใน​กรณี​ที่​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
การ​วัด​ระยะห่าง​ด้วย​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

Pilot Assist จะ​ใช้​ประสิทธิภาพ​ของ​เบรกเท้าประมาณ 40% ถ้า​รถ​ต้องการ​แรง​เบรก​ที่​มาก​เกิน​กว่า​ความสามารถของ Pilot Assist และ​คนขับ​ไม่​ทำ​การ​เบรก ระบบ​จะ​สั่งงาน​ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน เพื่อ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​จำเป็นต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงานในทันที

คำเตือน

Pilot Assist จะ​ทำ​การ​เตือน​เฉพาะ​รถ​ที่​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ตรวจจับ​ได้เท่านั้น - จึง​อาจ​เกิด​กรณี​ที่​ไม่​มี​การ​เตือน​หรือ​การ​เตือน​ล่าช้าได้ ห้าม​รอ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ไม่​ทำ​การ​เบรก​เมื่อจำเป็น

จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า*

P5-1507 HUD collision warning

สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การ​ชน​บน​กระจกหน้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ถ้า​รถ​มี​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ติดตั้ง​อยู่ การ​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​กระจก​หน้า​โดย​ใช้​การ​กะพริบสัญลักษณ์

บันทึก

ข้อมูล​บน​กระจก​หน้า​อาจ​มองเห็น​ได้​ยาก​เมื่อ​มี​แสงแดด​จัด​และ​เมื่อ​คนขับ​สวม​แว่น​กันแดด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่