ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

ระบบ​ช่วย​จอด​แบบ​แอคทีฟ

4 ผลลัพธ์

การ​จอด​รถ​ด้วย​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​แบบ​แอคทีฟ*

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​แบบ​แอคทีฟ (Park Assist Pilot - PAP) จะ​ช่วย​คนขับ​จอด​รถ​ใน​สามขั้นตอน และ​ยัง​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ขับ​รถ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​ด้วยเช่นกัน

ข้อความ​ของ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ Park Assist Pilot – PAP สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​แบบ​แอคทีฟ (Park Assist Pilot – PAP - ) อาจ​มี​การ​ทำงาน​แบบ​จำกัด​ใน​บางสถานการณ์

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ระบบ​ช่วย​จอด​แบบ​แอคทีฟ (Park Assist Pilot -PAP) จะ​ช่วย​คนขับ​เข้า​หรือ​ออก​จาก​ช่อง​จอดรถ