ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​รถ​ที่​มี​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) กับ ACC ได้

สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ว่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ระบบ​ใด​ทำงานอยู่:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

สัญลักษณ์​สีขาว: ฟังก์ชันทำงาน​, สัญลักษณ์​สีเทา: โหมดส​แตนด์บาย

สัญลักษณ์​สีขาว: ฟังก์ชันทำงาน​, สัญลักษณ์​สีเทา: โหมดส​แตนด์บาย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

การ​เปลี่ยนจาก ACC เป็น CC

วิธีการ​เปลี่ยน​จาก​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC):

ตั้ง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​โดย​ใช้ปุ่ม บนพวงมาลัย

แตะ​ที่ปุ่ม Cruise control ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การทำงาน - ตัว​แสดง​ของ​ปุ่ม​จะ​เปลี่ยน​สี​จาก​สี​เทา​เป็น​สีเขียว

สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เปลี่ยนจาก ACC เป็น CC ซึ่ง​ในตอนนี้ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) จะ​หยุด​ทำงาน และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​เริ่ม​ทำงาน​และ​บันทึก​ความเร็ว​ในขณะนั้น

คำเตือน

หลังจาก​สลับ​การ​ทำงานจาก ACC เป็น CC รถ​จะ​ไม่​รักษา​ระยะ​หว่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​อีก​ต่อไป โดย​รถ​จะ​ทำงาน​ตาม​ความเร็ว​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้เท่านั้น

ถ้า CC ทำงาน​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์ ACC จะ​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ครั้งถัดไป

การ​เปลี่ยนจาก CC เป็น ACC

ทำ​ดังต่อไปนี้​เพื่อ​เปลี่ยน​จาก​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ CC เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC):

ตั้ง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​โดย​ใช้ปุ่ม บนพวงมาลัย

แตะ​ที่ปุ่ม Cruise control ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การทำงาน - ตัว​แสดง​ของ​ปุ่ม​จะ​เปลี่ยน​สี​จาก​สี​เขียว​เป็น​สีเทา

สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เปลี่ยนจาก CC เป็น ACC และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​เริ่ม​ทำงาน และ​บันทึก​ความเร็ว​ในขณะ​นั้น​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้าที่​ได้​ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่