ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ด้วย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ใช้​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC ) จะ​มี​ฟังก์ชัน​ใน​การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​ที่​ความเร็ว​ค่า​ใด​ค่าหนึ่ง

การ​เปลี่ยนเป้าหมาย

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange

ถ้า​รถ​คัน​หน้าที่​เป็น​เป้าหมาย​เลี้ยว​ทันที แสดง​ว่า​ข้างหน้า​อาจ​มี​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุดนิ่ง

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ ต่ำกว่า30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​เบรก​เพื่อให้​รถ​จอด​อยู่​กับที่

คำเตือน

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ สูงกว่าประมาณ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ติดตาม​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ แต่​จะ​เลือกใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

 • ซึ่ง​คนขับ​ต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​และ​เบรก​ด้วยตนเอง

โหมดส​แตนด์​บาย​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปลี่ยนเป้าหมาย

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย:

 • เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​แน่ใจ​ว่า​วัตถุ​เป้าหมาย​คือ​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​วัตถุ​อื่น เช่น ลูก​ระนาด เป็นต้น
 • เมื่อ​ความเร็ว​รถ​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​รถ​คัน​หน้า​เลี้ยว​แยก​ไป ซึ่ง​ทำ​ให้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​ให้​ขับ​ตาม​อีกต่อไป

การ​เบรกอัตโนมัติ

สำหรับ​การ​หยุด​ที่​สั้น​ลง​ซึ่ง​สัมพันธ์​กับ​การ​เคลื่อนที่​เป็น​ระยะทาง​สั้นๆ ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หนาแน่น หรือ​เมื่อ​หยุด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร การ​ขับ​ขี่​จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​การ​หยุด​นั้น​เป็น​ช่วงเวลา​ไม่เกินประมาณ 3 วินาที ถ้า​ต้อง​ใช้​เวลานาน​กว่า​นี้​ก่อนที่​รถ​คัน​หน้า​จะ​เริ่ม​เคลื่อนที่​อีก​ครั้ง ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​พร้อม​การ​เบรกอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ด้วย​วิธี​ใด​วิธี​หนึ่งต่อไปนี้:

 • กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย
 • เหยียบ​แป้นคันเร่ง

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​กลับไป​ตาม​รถ​คัน​หน้า​อีก​ครั้ง ถ้า​รถ​คัน​หน้า​เริ่ม​เคลื่อนที่​ไป​ข้างหน้าภายใน 6 วินาที

บันทึก

ACC จะ​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลานานที่สุด 5 นาที หลังจาก​นั้น เบรก​จอด​รถ​จะ​ทำงาน และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​หยุดทำงาน

ท่าน​จะต้อง​ปลด​เบรก​จอด​รถ​ออก​ก่อน จึง​จะ​สามารถ​สั่ง​ให้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ทำงาน​อีก​ครั้งได้

การ​หยุด​การ​เบรกอัตโนมัติ

ใน​บาง​สถานการณ์ การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ใกล้​จะ​จอด​นิ่ง และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์บาย ซึ่ง​หมายถึง​การ​ปลด​เบรก​และ​รถยนต์​อาจ​หมุน ดังนั้น​คนขับ​ต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​เบรก​รถยนต์​ด้วย​ตนเอง​เพื่อ​รักษา​ตำแหน่ง​ของรถ

กรณี​นี้​สามารถ​เกิดขึ้น​ได้​ใน​สถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คนขับ​วาง​เท้า​บน​แป้น​เบรกเท้า
 • มี​การ​ใส่​เบรก​จอดรถ
 • มี​การ​เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ที่ตำแหน่ง P, N หรือ R
 • คนขับ​ตั้ง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ให้​ทำงาน​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

การ​สั่งงาน​เบรก​จอด​โดยอัตโนมัติ

ใน​บาง​สถานการณ์ จะ​มี​การ​ใส่​เบรก​จอด​รถ​เพื่อให้​รถ​หยุด​อยู่​กับที่

กรณี​นี้​จะ​เกิดขึ้น​ถ้า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​เบรก​เท้า และ:

 • คนขับ​เปิด​ประตู หรือ​ถอด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก
 • ACC ได้​รักษา​ให้​รถ​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลานานกว่าประมาณ 5 นาที แล้ว
 • เบรก​ร้อนจัด
 • ดับเครื่องยนต์

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่